فیلترها

قیمت

0 تومان - 12,000,015 تومان

در انبار

میکرومتر

3,500,000 تومان
میکرومتر 0 - 25 میلیمتر اینسایز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده می باشد. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌ کار گرفته می‌شود. سایز این میکرومتر 0 - 25...
 میکرومتر دیجیتالی 0 - 150 اینسایز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر گلو بزرگ اینسایز دیجیتالی آکاد برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته...
میکرومتر فک بلند 0 - 25 میلیمتر اینسایز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده می شود. این میکرومتر بلند برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها به کار گرفته میشود. این میکرومتر فک...
818,000 تومان
میکرومتر آکاد 0 - 25 میلیمتر مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز این میکرومتر دقیق 0 - 25...
میکرومتر گلو بزرگ 0 - 150 میلیمتر آکاد مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها به‌کار گرفته نیز می‌شود. سایز این میکرومتر...
میکرومتر داخل سنج 25 - 50 میلیمتر آکاد مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. این میکرومتر به علت داشتن فک های داخلی مناسب برای اندازه گیری های داخل مانند شیار ها, حفره ها و ... می...
میکرومتر دیجیتالی میتوتویو مشخصات : از میکرومتر دیجیتالی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز اندازه گیری این...
میکرومتر دیجیتالی 0 - 25 گروز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. مجهز به نمایشگر دیجیتالی است....
میکرومتر دیجیتالی خارج سنج اینسایز مشخصات : از میکرومتر دیجیتالی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز اندازه گیری...
میکرومتر دیجیتالی 0 - 25 اینسایز مشخصات : از میکرومتر دیجیتالی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعاتی در صنعت و آزمایشگاه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. سایز اندازه گیری این...
11,600,000 تومان
میکرومتر دیجیتالی آکاد مشخصات : از میکرومتر دیجیتالی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز اندازه گیری این میکرومتر...
12,000,000 تومان
میکرومتر  0 - 25 دیجیتالی آکاد مشخصات : از میکرومتر دیجیتالی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز اندازه گیری این...
میکرومتر دیجیتالی 0 - 25 آکاد مشخصات : از میکرومتر دیجیتالی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر  برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز اندازه گیری این...
میکرومتر ساعتی اینسایز 0-25 مشخصات : از میکرومتر ساعتی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر عقربه ای  برای اندازه‌گیری دقیق قطعاتی در صنعت و آزمایشگاه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. رنج اندازه گیری این...
میکرومتر عقربه ای آکاد مشخصات : از میکرومتر ساعتی برای اندازه‌گیری طول با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. رنج اندازه گیری این میکرومتر...
میکرومتر خارج سنج 0 - 25 میلیمتر اینسایز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. سایز این میکرومتر 0...
11,990,000 تومان
میکرومتر گلو بزرگ 400-300 میلیمتر اینسایز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها نیز به‌کار گرفته می‌شود. دامنه اندازه گیری...
میکرومتر 50 تا 75 میلی متر میتوتویو مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده میشود. میکرومتر برای اندازه‌گیری دقیق قطعات در صنعت و آزمایشگاه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. سایز این میکرومتر دقیق 50 تا...
میکرومتر داخل سنج 75-100میلیمتر اینسایز مشخصات : از میکرومتر برای اندازه‌گیری ضخامت با دقت بالا استفاده میشود. این میکرومتر دقیق به علت فک های مخصوص مناسب برای اندازه گیری های داخلی مانند شیار ها, حفره ها و ... می...
نمایش 1 تا 20 از 56 مورد

یکی از ابزار های دقیق اندازه گیری میکرومتر میباشد. میکرومتر ها ابزار های بسیار دقیقی هستند که عمدتا برای اندازه گرفتن ضخامت استفاده میشوند. میکرومتر ها معمولا دارای قابلیت اندازه گیری بر حسب اینچ و میلیمتر هستند. از انواع میکرومتر ها برای سنجش اندازه ی ابزار هایی که قرار است به دقت تراشیده شوند استفاده میشود. انواع میکرومتر شامل میکرومتر ساده یا میکرومتر معمولی, میکرومتر دیجیتال و میکرومتر عقربه ای یا میکرومتر ساعتی میشود. همچنین میکرومتر ها میتوانند داخل سنج و خارج سنج باشند به این معنی که میکرومتر داخل سنج سطح داخلی اجسام را اندازه گیری کرده و میکرومتر خارج سنج نیز سطح خارجی اجسام را میسنجد. سایت رستگار صنعت دارای دقیق ترین میکرومتر ها با مناسب ترین قیمت ها میباشد. برای اطلاع از قیمت میکرومتر و خرید میکرومتر میتوانید به دسته ی مربوطه ی این محصول در سایت ما مراجه کنید.

ادامه مطلبShow less

فهرست