فیلترها (7409 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

ضخامت سنج

تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج عقربه ای مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. رنج کاری ضخامت سنج اینسایز 0 - 10 میلیمتر است. دارای دقت ±0.1 میلیمتر می باشد. درجه بندی این ضخامت سنج عقربه ای 0.05...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 10 - 0 میلیمتر یا 0.4 - 0 اینچ است. دقت اندازه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج عقربه ای مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. رنج کار این ضخامت سنج اینسایز 0 - 10 میلیمتر است. دارای دقت ±0.1 میلیمتر می باشد. درجه بندی این ضخامت سنج عقربه ای 0.05...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج دیجیتالی مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج دیجیتال می باشد. قابلیت سنجش مواد مغناطیسی مانند فولاد, نیکل و ... را دارد. قابلیت سنجش...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج عقربه ای مشخصات :س ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سایز قابل اندازه گیری این ضخامت سنج اینسایز  0 - 10 میلیمتر است. سیستم کارکرد به صورت عقربه ای می باشد. دارای دقت ±0.02...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 55 - 35 میلیمتر یا 2.2 - 1.4 اینچ است. دقت...
2,165,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن ضخامت سنج عقربه ای مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. رنج کار این ضخامت سنج عقربه ای 0 - 10 میلیمتر است. دارای دقت  +/-0.02 میلیمتر است. درجه بندی این...
0 تومان
ضخامت سنج عقربه ای مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. این ضخامت سنج مناسب برای اندازه گیری ابعاد بیرونی میباشد. سیستم کارکرد به صورت عقربه ای می باشد. دسته ی این ضخامت سنج...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 55 - 35 میلیمتر یا 2.2 - 1.4 اینچ است. این ضخامت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
پرگار ساعتی اینسایز مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج درونی به صورت ساعتی می باشد. سایز قابل اندازه گیری این ضخامت سنج اینسایز 55 الی 35 میلیمتر...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج عقربه ای مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. این ضخامت سنج مناسب برای اندازه گیری ابعاد بیرونی میباشد. سیستم کارکرد به صورت عقربه ای می باشد. دسته ی این ضخامت سنج...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی اینسایز مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج درونی به صورت ساعتی می باشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج ساعتی 15 الی 35 میلیمتر...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی اینسایز مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج داخل سنج به صورت ساعتی می باشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج ساعتی 15 الی 35 میلیمتر...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی اینسایز مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج به صورت ساعتی می باشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج ساعتی 55 الی 35 میلیمتر است. خطای...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی اینسایز مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج به صورت ساعتی می باشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج ساعتی 75 الی 55 میلیمتر است. خطای...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی اینسایز مشخصات : ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت ابعاد با دقت بالا استفاده می شود. سیستم کارکرد این پرگار به صورت ساعتی می باشد. سایز اندازه گیری این ضخامت سنج ساعتی 75 الی 95 میلیمتر است. خطای...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 0 - 20 میلیمتر یا 0 - 0.8 اینچ است. این ضخامت...
9,600,000 تومان
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 15 - 35 میلیمتر یا 1.4 - 0.6 اینچ است. این ضخامت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 20 - 40 میلیمتر یا 0.8 - 1.6 اینچ است. این ضخامت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 40 - 60 میلیمتر یا 1.6 - 2.4 اینچ است. این ضخامت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 60 - 80 میلیمتر یا 3.2 - 2.4 اینچ است. این ضخامت...
9,600,000 تومان
ضخامت سنج مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. دارای قابلیت خاموش شدن خودکار میباشد. رنج اندازه گیری این ضخامت سنج دیجیتالی 95 - 75 میلیمتر یا 3.8 - 3 اینچ است. این ضخامت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی میتوتویو مشخصات : از ضخامت سنج برای اندازه گیری ابعاد اجسام، به ویژه قطرهای بیرونی و درونی قطعات استوانه ای استفاده می شود سیستم کارکرد این ضخامت سنج میتوتویو به صورت ساعتی می باشد. محدوده اندازه گیری...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ضخامت سنج دیجیتالی مشخصات : از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت و کیفیت پوشش اجسام استفاده می شود. سیستم کارکرد این ضخامت سنج دیجیتال می باشد. قابلیت سنجش مواد مغناطیسی مانند فولاد, نیکل و ... را دارد. قابلیت سنجش...
نمایش 1 تا 24 از 24 مورد

ضخامت سنج یکی از انواع ابزار های دقیق اندازه گیری است. از ضخامت سنج برای سنجیدن میزان ضخامت که نیاز به دقت بالایی دارد, استفاده می شود. انواع ضخامت سنج شامل ضخامت سنج عقریه ای و ضخامت سنج دیجیتالی میشود. ضخامت سنج ها همچنین بر اساس محل سنجش شامل ضخامت سنج بیرونی و ضخامت سنج درونی میشود. ضخامت سنج خارج سنج مناسب برای اندازه گیری ابعاد بیرونی و ضخامت سنج داخل سنج مناسب برای اندازه گیری ابعاد داخلی میباشد. انواع ضخامت سنج ها توانایی اندازه گیری ابعاد های متفاوتی را داشته و دارای سایز مشخصی میباشند. مجموعه رستگار صنعت دارای دقیق ترین ضخامت سنج ها با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت میباشد. برای جزئیات بیشتر و اطلاع از قیمت ضخامت سنج و خرید ضخامت سنج علاوه بر مراجعه به بخش مورد نظر در سایت رستگار صنعت میتوانید با دفتر فروش ما نیز تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلبShow less

فهرست