فیلترها

قیمت

0 تومان - 6,600,015 تومان

در انبار

منگنه کوب بادی

منگنه کوب بادی مشخصات : از منگنه کوب بادی به دلیل قدرت بالایی که دارد برای لوازمی مانند پالت چوبی،لمبه کوبی سقف،دیوارکوبی های چوبی و پوشش های کف،رویه کوبی مبل و...استفاده می شود. ظرفیت خشاب این دستگاه منگنه کوب چوب...
منگنه کوب بادی مشخصات : از منگنه کوب بادی به دلیل قدرت بالایی که دارد برای لوازمی مانند پالت چوبی،لمبه کوبی سقف،دیوارکوبی های چوبی و پوشش های کف،رویه کوبی مبل و...استفاده می شود. ظرفیت خشاب این منگنه کوب بادی 125 عدد...
منگنه زن کارتن مشخصات : از منگنه زن کارتن برای دوختن کارتن با قدرت بالا استفاده می باشد. نوع سوزن مصرفی این منگنه کوب بادی سوزن کارتن 35/15 می باشد. ظرفیت خشاب این کارتن دوز 100 عدد است. دسته ی این منگنه کوب بادی...
6,600,000 تومان
کارتن دوز بادی  مشخصات : از منگنه زن کارتن برای دوختن کارتن با قدرت بالا استفاده می باشد. سرعت این منگنه کوب بادی 60 منگنه در هر دقیقه می باشد. سایز این منگنه کوب بادی 35-15 میباشد . سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می...
منگنه کوب بادی مشخصات : از منگنه کوب بادی به دلیل قدرت بالایی که دارد برای لوازمی مانند پالت چوبی،لمبه کوبی سقف،دیوارکوبی های چوبی و پوشش های کف،رویه کوبی مبل و...استفاده می شود. ظرفیت خشاب این دستگاه منگنه کوب چوب...
3,850,000 تومان
منگنه کوب بادی مشخصات : از منگنه کوب بادی به دلیل قدرت بالایی که دارد برای لوازمی مانند پالت چوبی،لمبه کوبی سقف،دیوارکوبی های چوبی و پوشش های کف،رویه کوبی مبل و...استفاده می شود. ظرفیت خشاب این دستگاه منگنه کوب چوب...
825,000 تومان
منگنه کوب بادی مشخصات : از منگنه کوب بادی به دلیل قدرت بالایی که دارد برای لوازمی مانند پالت چوبی،لمبه کوبی سقف،دیوارکوبی های چوبی و پوشش های کف،رویه کوبی مبل و...استفاده می شود. ظرفیت خشاب این دستگاه منگنه کوب چوب...
3,600,000 تومان
کارتن دوز بادی  مشخصات : از منگنه زن کارتن برای دوختن کارتن با قدرت بالا استفاده می باشد. سرعت این منگنه کوب بادی 60 منگنه در هر دقیقه می باشد. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ظرفیت خشاب این منگنه کوب بادی...
6,600,000 تومان
کارتن دوز بادی  مشخصات : از منگنه زن کارتن برای دوختن کارتن با قدرت بالا استفاده می باشد. سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد. ظرفیت خشاب این منگنه کوب بادی کارتن 100 عدد می باشد. نوع سوزن مصرفی این کارتون دوز بادی...
1,158,000 تومان
منگنه کوب بادی مشخصات : از منگنه کوب بادی به دلیل قدرت بالایی که دارد برای لوازمی مانند پالت چوبی،لمبه کوبی سقف،دیوارکوبی های چوبی و پوشش های کف،رویه کوبی مبل و...استفاده می شود. ظرفیت خشاب این دستگاه منگنه کوب چوب...
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فهرست