111 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 111 مورد

فیلترهای فعال

بالانسر

قیمت ‎ریال0
<p><strong>بالانسر</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="0%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">بالانسر</a> برای معلق کردن ابزار و کاهش وزن در هنگام کار استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1">بالانسر صنعتی</a> 15 - 22 کیلوگرم می باشد.</li> <li>این <strong>بالانسر</strong> مناسب برای معلق نگهداشتن دستگاه های الکتریکی, ابزارهای پنوماتیک و ماشین آلات می باشد.</li> <li>طول کلی قابلیت کار 1.5 متر است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>بدون نیاز به نیروی محرکه خارجی.</li> <li>سیستم کارکرد این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1345/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"> <strong>بالانسر</strong></a> به صورت دستی می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1">بالانسر</a><strong> </strong>به صورت فنری می باشد.</li> <li>تنظیم و تثبیت این بالانسر بسیار آسان می باشد.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><strong> قیمت</strong> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C">بالانسر</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر فنری</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">, بالانسر,</span></a> <a href="0%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت بالانسر فنری,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید بالانسر فنری,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فروش بالانسر فنری, انواع بالانسر فنری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر فنری دیجی کالا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1345/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بالانسر قیمت,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> بالانسر </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">دیجی کالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">خرید بالانسر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">فروش بالانسر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1345/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> بالانسر موتور, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1345/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بالانسر تکنا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بالانسر ایتالیایی</span></a>, <a href="0%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بالانسر ارزان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1343/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">بالانسر تایوان</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بالانسر </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1346/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">الکترونیک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1345/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> بالانسر دستی</span></a> , <a href="0%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تعمیر بالانسر</span></a></span></p>

جرثقیل دستی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>جرثقیل دستی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1261/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-2-%D8%AA%D9%86">جرثقیل دستی</a> برای حمل و نقل کالا و لوازم سنگین ابعاد کوچک و مختلف استفاده می شود.</li> <li>توان موتور این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1269/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">جرثقیل زنجیری</a></strong> 2 تن می باشد.</li> <li>طول زنجیر این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1268/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">جرثقیل دستی</a> 3 متر است.</li> <li>برای افزایش عمر این جرثقیل از بلبرینگ استفاده شده است.</li> <li>از این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1258/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"> <strong>جرثقیل دستی</strong></a> برای بلند کردن اشیاء تا ظرفیت 2000 کیلوگرم استفاده می شود.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>مناسب برای محیط های کارگاهی و سوله ها.</li> <li>جنس بدنه ی این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86">جرثقیل زنجیری</a> </strong>از فولاد می باشد.</li> <li>ساخت کشور ژاپن.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1259/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"><strong>قیمت</strong> <strong>جرثقیل زنجیری </strong></a>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1261/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-2-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل دستی دست دوم,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1258/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل دستی چیست, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی 3 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1259/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی 1 تن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1268/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی دیوار</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1269/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ویتال, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جرثقیل دستی, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1258/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">خرید جرثقیل دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش جرثقیل دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/256-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-05-%D8%A7%D9%84%DB%8C-50-%D8%AA%D9%86-?page=2"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی تیفور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1268/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی قیمت</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل دستی کارگاهی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1269/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1269/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">زنجیری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی دیوار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی دیجی کالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1269/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی دیجیکالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1259/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی یک تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1258/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-1-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی یک تنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی مکانیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">دستی</span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">, جرثقیل دستی اصلی , جرثقیل دستی اصلی قیمت , جرثقیل دستی اصلی , جرثقیل دستی اصلی , جرثقیل دستی دو کار , جرثقیل دستی چهار کاره ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی ژاپنی , جرثقیل دستی , جرثقیل دستی سقفی , عکس دستی برقی , جرثقیل دستی قیمت , </span><br /><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی تصویر , فروشنده جرثقیل دستی , پخش جرثقیل ,جرثقیل دستی زنجیر بلند , جرثقیل دستی صنعتی , جرقثیل دستی درجه 1 </span><br /><span style="color:#ffffff;">فروشنده جرثقیل دستی , نمایندگی فروش جرثقیل دستی </span><br /><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی کیتو , جرثقیل دستی ویتال </span><br /><span style="color:#ffffff;">دستی</span></p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> سه تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1268/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی سیم بکسل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/256-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-05-%D8%A7%D9%84%DB%8C-50-%D8%AA%D9%86-?page=2"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی سنگین, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1268/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی ریلی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1261/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-2-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی اجاره ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1260/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-3-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل دستی ایرانی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1266/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دستی ارزان</span></a></span></p> <p><span style="color:#ffffff;"><span style="color:#ffffff;">,</span></span></p>

جرثقیل بادی اطلس کوپکو

قیمت ‎ریال0
<p><strong>جرثقیل بادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1287/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86">جرثقیل بادی</a> براي بلند كردن، روي زمين گذاشتن و يا حمل اجسام سنگين از آن استفاده مي شود. </li> <li>سیستم کارکرد این جرثقیل پنوماتیک می باشد.</li> <li>ظرفیت کارکرد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">جرثقیل بادی</a><strong> </strong>0.5 تن است.</li> <li>قابلیت کنترل سرعت.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1291/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C">جرثقیل بادی</a><strong> </strong>دارای زنجیر فولادی می باشد.</li> <li>سرعت کارکرد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1286/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C">جرثقیل پنوماتیکی</a> 18.6 متر در دقیقه می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>فشار کارکرد این جرثقیل 6.3 بار است.</li> <li>مصرف هوا این جرثقیل بادی 37 L/s است.</li> <li>ساخت کشور سوئد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88">قیمت جرثقیل برقی</a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1284/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1291/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی محک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1284/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل برقی چینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1287/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی کوچک,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1291/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی سقفی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1288/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل برقی ویتال,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1285/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1285/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دست دوم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1285/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی زنجیری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی دو تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1288/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی یک تن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1286/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جرثقیل برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1291/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فروش جرثقیل برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1286/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">خرید جرثقیل </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1284/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی دیجی کالا</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1285/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, جرثقیل برقی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1291/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل بالابر برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1287/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی به انگلیسی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1288/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">موتور جرثقیل برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1285/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی سیم </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">برقی سه فاز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1286/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی سیار,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1288/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1292/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">قیمت جرثقیل برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1285/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ریموت جرثقیل برقی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1288/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی یک تنی</span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">, جرثقیل بادی اصلی , جرثقیل جرثقیل بادی اصلی قیمت , جرثقیل جرثقیل بادی اصلی , جرثقیل جرثقیل بادی اصلی , جرثقیل جرثقیل بادی دو کار , جرثقیل بادی چهار کاره ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">جرثقیل بادی ژاپنی , جرثقیل بادی , جرثقیل بادی سقفی , عکس بادی برقی , جرثقیل بادی قیمت , </span><br /><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی تصویر , فروشنده جرثقیل برقی , پخش جرثقیل ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی کیتو , جرثقیل برقی ویتال</span></p> <p> </p>

قرقره طناب

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قرقره طناب</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1329/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87">قرقره طناب</a> چرخی است که در لبه‌های خود شیار برای نگهداشتن طناب یا کابل را دارد.</li> <li>از <strong>قرقره طناب</strong> برای کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها استفاده می شود.</li> <li>فشار شکست این قرقره 15 کیلو نیوتن است.</li> <li>ظرفیت تحمل این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8">قرقره طناب</a><strong> </strong>30 کیلو نیوتن می باشد.</li> <li>این قرقره مناسب طناب های با قطر 8 تا 13 میلی متر است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>دارای 95 گرم وزن می باشد.</li> <li>جنس این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8">قرقره طناب</a></strong> فولاد می باشد.</li> <li>به صورت قرقره بلبرینگی است.</li> <li>ساخت کشور ایتالیا.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1329/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87"> <strong>قیمت</strong> <strong>قرقره طناب</strong></a> حمل با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1329/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قرقره طناب</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;">قیمت طناب قرقره,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;">قرقره طناب جمع کن, </span></a>خرید <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1329/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قرقره طناب</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;">قرقره طنابی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;">قرقره و طناب,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1329/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;">طناب به انگلیسی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;">طناب قرقره</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;"> نیروی طناب و </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1328/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8"><span style="color:#ffffff;">قرقره</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1329/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قرقره طناب 2 ردیفه</span></a></span></p>

پولیفت زنجیری

قیمت ‎ریال0
<p><strong>پولیفت زنجیری</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1297/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84">پولیفت زنجیری</a> برای جابه‌جایی اجسام در حالت عمودی و یا کشیدن اشیا در یک راستای دلخواه و حتی برای بسته بندی‌های بسیار بزرگ استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"> <strong>پولیفت زنجیری </strong></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C">1 تن می باشد.</a></li> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C">طول زنجیر </a>1.5 متر است.</li> <li>سایز زنجیر این <strong>پولیفت زنجیری </strong>6 میلی متر است.</li> <li>جنس بدنه ساخته شده از فولاد با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84">پولیفت زنجیری </a>8 کیلوگرم می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت دستی است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <strong>پولیفت زنجیری </strong>ساخت کشور ژاپن است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3">قیمت جرثقیل برقی</a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل برقی محک,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی چینی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی کوچک,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل برقی چیست,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1297/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی سقفی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی ویتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">برقی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1297/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی زنجیری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی دو تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی یک تن, قیمت جرثقیل برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> فروش جرثقیل برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی قیمت,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید جرثقیل </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> جرثقیل برقی دیجی کالا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1297/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی 2 تن, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل بالابر برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1297/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی به انگلیسی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">موتور جرثقیل برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1297/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی سیم بکسلی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">برقی سه فاز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی سیار,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی رونیکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1295/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیمت جرثقیل برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1296/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ریموت جرثقیل برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1293/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل برقی یک تنی</span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">پولیفت ,رولبلاک ,پولیفت دستی ,پلیفت سیم بکسلی ,پلیفت زنجیری ,پولیفت جغجغه ای ,پولیفت دسته کنار ,پولفت صنعتی ,پولیفت جغجغه ای قیمت ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">پولیفت چیست ,جرثقیل دستی ,دستگاه کشش زنجیر ,لوربلاک دستی ,لوربلاک ژاپنی ,پولیفت زنجیری ,تیفور زنجیری ,تیفور دستی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">پولیفت کیتو اصلی ,پولیفت صنعتی ,پولیفت اصلی ,پولیفت ژاپنی ,پولیفت چیست ,پولیفت قیمت ,قیمت ولیفت</span></p> <p> </p>

جک پالت

قیمت ‎ریال0
<p><strong>جک پالت</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1315/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"> <strong>جک پالت</strong></a> برای جابه جایی و بلند کردن بار در انبار استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت تحمل این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA">جک پالت</a> </strong>2.5 تن می باشد.</li> <li>مجهزبه پمپ هیدرولیکی.</li> <li>این <strong>جک پالت </strong>دارای اهرم پایین آورنده می باشد.</li> <li>این جک پالت برای محافظت در برابر اضافه بار دارای شیر کنترل اضافه بار می باشد.</li> <li>نوع چرخ این <strong>جک پالت دستی</strong> پلی اورتان می باشد.</li> <li>حداکثر ارتفاع بالابری 85 میلیمتر است.</li> <li>دارای نقاط گریس خور جهت سرویس و نگهداری آسان</li> <li>ارتفاع کلی این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"> <strong>جک دنده ای</strong></a> 200 میلیمتر است.</li> <li>این جک پالت قابلیت کنتر ل سرعت را دارد.</li> <li>دارای چرخ کمکی برای سهولت در حرکت دستـگاه هنـگام وجود اختلاف سطح در مسـیر حرکت.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">جک پالت </a>75 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1316/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">قیمت جک پالت</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دسته دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1315/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت قیچی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1316/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت هاردکس,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت های برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">جک پالت هیوندا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">جک پالت ها</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت 3 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی 3 تن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی مشهد</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1315/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> پالت دست دوم شیپور,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ایرانی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1316/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی پنج تن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک پالت دستی سوسانگ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1316/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی خارجی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1315/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک پالت دستی قم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی دست دوم</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">جک پالت </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">دستی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">سپاهان,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک پالت دستی چیست,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1317/%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک دنده,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1316/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک دنده اتومات,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1314/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک پالت هیدرولیک دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1313/%D8%AC%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">جک پالت هیدرولیک دستی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">جک پالت ,جک پالت دستی ,جک پالت اتومات ,جک پالت 3 تن ,جک پالت 2 تن ,جک پالت ایرانی ,جک پالت چینی ,چک پالت تعمیرات ,جک پالت صنعتی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">جک پالت دستی ,جک پالت برقی , جک پالت ایستاده , جک پالت شاخ بلند , جک پالت شارژی, جک پالت گازی , جک پالت اتومات , جک پالت صنعتی , جک پالت رستگار صنعت ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">جک پالت آر اس کو , جک پالت ویژه , جک پالت قیمت , قیمت جک پالت , فروشنده جک پالت , قیمت جک پالت , تعمیرات جک پالت</span></p> <p> </p>

تسمه بار

قیمت ‎ریال0
<p><strong>تسمه بار</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1332/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1">تسمه بار</a></strong> برای بلند کردن بارهای سنگین چند تنی استفاده می شود.</li> <li>این تسمه بار در سایزها و متراژهای مختلفی تولید می شود.</li> <li>این <strong>تسمه بار قابلیت</strong> تحمل بار از ۳ تن به بالا را دارد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>دارای نیروی کششی بالا.</li> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1333/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1">تسمه حمل بار</a></strong> به سبب بافت فشرده و متراکمی که دارند بسیار مقاوم در برابر کشش می باشد.</li> <li>مقاوم در برابر پوسیدگی کپک زدگی و ساییدگی.</li> <li>شکل پذیری این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1336/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"> <strong>تسمه بار</strong> </a>بسیار بالا است.</li> <li>این تسمه حمل بار کمترین میزان پیچ خوردگی و تاب خوردگی را در حین جابه جایی بار ایجاد می کند.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1331/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1"><strong>قیمت</strong> <strong>تسمه بار</strong></a> حمل با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1331/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">تسمه به انگلیسی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1330/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> تسمه باربند</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1332/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> تسمه بار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1334/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تسمه بار جرثقیل</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1333/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> تسمه باری</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1336/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, تسمه دو سرقلاب,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1336/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تسمه بار فشار قوی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1330/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">تسمه بار پلی استر,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1336/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> تسمه بار هیوندا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1336/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تسمه </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1336/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بار جغجغه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1332/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">تسمه حمل بار جغجغه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1334/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%AC%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">تسمه بار باندو, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1333/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">تسمه بالابر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1331/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> تسمه بالانسر</span></a></span></p>

قلاب جرثقیل

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قلاب جرثقیل</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">قلاب جرثقیل </a>برای گرفتن و بلند کردن بار با جرثقیل و سایر تجهیزات بالابر استفاده می شود.</li> <li>ساخته شده از فولاد با مقاومت بالا.</li> <li>ظرفیت بار برداری این <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/277-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">قلاب جرثقیل</a> </strong>از 750 کیلوگرم تا 15 تن می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">قلاب جرثقیل</a> در مقابل ضربه و شکنندگی بسیار مقاوم می باشد.</li> <li>چکش خواری بالایی دارد.</li> <li>قابلیت حمل بار با سایزهای مختلف.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/277-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/277-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">قلاب جرثقیل</a> </strong>ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> ق<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">یمت</a></strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"> <strong>قلاب جرثقیل</strong></a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قلاب جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قیمت قلاب جرثقیل,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">فروش قلاب جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">خرید قلاب جرثقیل,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> انواع قلاب جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قلاب جرثقیل سقفی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> قلاب جرثقیل فروشی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> قلاب جرثقیل </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">5 تن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قلاب جرثقیل فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قلاب جرثقیل 10 تن, قلاب</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل دیجی کالا, قلاب جرثقیل شیپور, قلاب جرثقیل دیجیکالا, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قلاب جرثقیل به انگلیسی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">استاندارد قلاب جرثقیل,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> ایمنی قلاب جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1347/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">اجزای قلاب جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1348/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قیمت قلاب جرثقیل سقفی, </span></a></span></p>

ریل جرثقیل

قیمت ‎ریال0
<p><strong>ریل جرثقیل</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1368/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C">ترولی جرثقیل</a> در مکان هایی که تعداد دفعات جابجایی و بارگیری کم است, استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت تحمل این<strong> ریل جرثقیل</strong> از 0.5 تا 30 تن می باشد.</li> <li>دارای چرخ های روانکاری و مجهز به بلبرینگ برای عمر طولانی تر.</li> <li>جنس بدنه ی این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1364/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><strong> ریل جرثقیل</strong> </a>از فولاد با استقامت بالا است.</li> <li>مناسب برای کارهای ساختمانی, عمومی صنعتی, مکانیکی و ... .</li> <li>مقاوم در برابر فشار و ضربه.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>منبع تغذیه این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1365/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">ترولی جرثقیل</a> دستی می باشد.</li> <li>رنگ‌کاری شده جهت جلوگیری از زنگ‌زدگی.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84">قیمت ریل جرثقیل</a></strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1364/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل ریلی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1365/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل ریلی کارگاهی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل ریلی سقفی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قیمت جرثقیل ریلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1364/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">انواع جرثقیل ریلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1368/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جرثقیل های ریلی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> ریل جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1365/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ریل جرثقیل دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ریل جرثقیل برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1368/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> قیمت ریل جرثقیل, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ریل جرثقیل دروازه ای</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1365/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ریل جرثقیل های سقفی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1364/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ریل جرثقیل سقفی برقی, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ترولی جرثقیل,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قیمت ترولی جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">ترولی جرثقیل سقفی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1364/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> ترولی جرثقیل دست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1365/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قیمت ترولی جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1368/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ترولی برقی جرثقیل</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1366/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> فروش ترولی جرثقیل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1365/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84"><span style="color:#ffffff;">چرخ ترولی جرثقیل</span></a></span></p>

شگل فولادی نعلی ساده

قیمت ‎ریال0
<p><strong>شگل فولادی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1352/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><strong>شگل</strong> </a>حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. </li> <li>ساخته شده از فولاد با مقاومت بالا.</li> <li>این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C">شگل فولادی</a></strong> جهت اتصالات ۱ الی ۱۷۵ تن استفاده می شود.</li> <li>به صورت نعلی پیچ و مهره ای است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>در مقابل ضربه, کشش و سایش مقاوم است.</li> <li>سایز این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4">شگل فولادی</a> 1/4 اینچ است.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><strong> قیمت</strong> <strong>شگل فولادی</strong></a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1355/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شگل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شگل فولادی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">, شگل فولاد,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1352/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت شگل,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">خرید شگل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شگل نعلی پیچ ومهره ای</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شگل نعلی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت شگل نعلی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1355/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید شگل نعلی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">شگل نعلی ساده,</span></a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1355/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شگل فولادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1352/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1355/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش سیم بکسل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">مهارکش بزرگ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1352/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش کوچک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1355/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> مهارکش دکل</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> مهارکش استیل,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1355/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش کابل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش دو سر </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قلاب</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش لوله ای, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کاربرد مهارکش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1353/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">مهارکش دیجی کالا,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1352/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> انواع مهارکش,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;"> قیمت انواع مهارکش</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> استاندارد مهارکش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">فروش </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1354/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4"><span style="color:#ffffff;">انواع مهارکش</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1352/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> مهارکش بکسل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1351/%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بست مهارکش</span></a></span></p>

وینچ برقی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>وینچ برقی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1298/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C">وینچ برقی</a> برای کشیدن, بلند کردن و جابجایی اجسام با وزن های بالا استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت برقی است.</li> <li>ظرفیت این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"> <strong>وینچ برقی </strong></a>5443 کیلوگرم می باشد.</li> <li>موتور دارای قدرت 4.5 کیلو وات می باشد.</li> <li>این وینچ برقی دارای کابل به طول 26 متر و قطر 9.5 متر می باشد.</li> <li>سرعت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1302/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><strong>وینچ برقی</strong> </a>1.46 متر بر دقیقه می باشد.</li> <li>موتور دارای 350 آمپر است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این <strong>وینچ برقی </strong>قابلیت کنترل از راه دور را دارد.</li> <li>دارای 44 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>این <strong>وینچ برقی </strong>ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><strong>قیمت</strong> <strong>وینچ برقی</strong></a><strong> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1302/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی کوچک</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> وینچ برقی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1302/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ بلغاری</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> وینچ برقی خودرو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی سبک</span></a>, <a href="%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی ویتال</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> وینچ برقی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1302/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ جرثقیل,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> وینچ </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">برقی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ کلمپ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1302/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی آفرود</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی چیست</span></a>,<a href="%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> وینچ برقی</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, وینچ برای ماشین, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1298/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی 5 تن</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> وینچ برقی 2 تن,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1302/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">وینچ برقی بوش</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1303/%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, وینچ بکسلی</span></a></span></p>

قرقره حمل بار

قیمت ‎ریال0
<p><strong>قرقره حمل بار</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1318/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1">قرقره حمل بار</a></strong> برای جابجایی و حمل بار در کارگاه ها و گاراژ ها استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت قابل تحمل این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1319/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"> چرخ دستی حمل</a> 6 تن است.</li> <li>ایده آل برای فضاهای محدود و بسته.</li> <li>جنس این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1320/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1">قرقره حمل بار</a><strong> </strong>از فولاد با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>مجهز به 4 عدد چرخ جهت حمل و نقل.</li> <li>بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1320/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1">قرقره حمل بار </a>برای مقاوم شدن در برابر زنگ زدگی و عمر بالا دارای روکش کروم می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این<strong> چرخ دستی</strong> در صورت سنگینی بار می تواند به راحتی وزن را به طور مساوی توزیع کند.</li> <li>قابلیت چرخش 360 درجه.</li> <li>وزن این<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1320/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"> <strong>قرقره حمل بار </strong></a>15 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li> برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1318/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><strong>قیمت</strong> <strong>قرقره حمل بار</strong></a> حمل با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1319/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">قرقره حمل بار</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1318/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">, قرقره حمل بار قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1320/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">قرقره حمل بار چیست, </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1323/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چرخ دستی, چرخ دستی بار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1323/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چرخ دستی صنعتی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1321/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> چرخ دستی حمل بار,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1319/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">چرخ دستی حمل بار </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1319/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">تاشو,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1323/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چرخ دستی حمل بار برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1321/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> چرخ دستی حمل بار دست دوم,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1319/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">چرخ دستی حمل بار دیجی کالا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1323/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88"><span style="color:#ffffff;">چرخ دستی حمل بار صنعتی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1321/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;"> چرخ دستی حمل بار از </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1321/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84"><span style="color:#ffffff;">پله</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1320/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">قیمت چرخ دستی صنعتی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1319/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> فروش چرخ دستی صنعتی</span></a></span></p> <p> </p> <p> </p> <p><span style="color:rgb(255,255,255);">قرقره حمل بار,قرقره بار,کفی حمل بار,کیفی بلبرینگ دار,قرقره حمل بار خارجی,صفحه حمل بار,</span><br /><span style="color:rgb(255,255,255);">قیمت قرقره حمل بار,قرقره حمل بار رستگار صنعت,کفی حمل بار,کفی بار ,قرقره کفی بلبرینگی ,قرقره بار,چرخ حمل بار,</span><br /><span style="color:rgb(255,255,255);">چرخ حمل بار خارجی,چرخ بار سبک ,چرح حمل بار سنگین</span></p> <p> </p>