مهدوی - MAHDAVI

مهدوی - MAHDAVI

1,215,000 تومان
آچار لوله گیر دستی آچار لوله گیر دو دسته مشخصات : از آچار لوله گیر برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی, فولادی, آهنی, گالوانیزه و ... استفاده می شود. این آچار لوله گیر دو دسته ساخته شده از آهن می...
240,000 تومان
دیسک بلبرینگ کش مشخصات :  از بلبرینگ کش جهت از کنار قطعات گرفتن مورد استفاده قرار میگیرد.  ساخته شده از چدن داکتیل است.  این کفی بلبرینگ کش از یک طرف به صورت تخت و از طرف روبه روی آن به صورت بشقابی می باشد.  دارای دو...
323,000 تومان
دیسک بلبرینگ کش مشخصات :  از بلبرینگ کش جهت از کنار قطعات گرفتن مورد استفاده قرار میگیرد.  ساخته شده از چدن داکتیل است.  این کفی بلبرینگ کش از یک طرف به صورت تخت و از طرف روبه روی آن به صورت بشقابی می باشد.  دارای دو...
430,000 تومان
دیسک بلبرینگ کش مشخصات :  از بلبرینگ کش جهت از کنار قطعات گرفتن مورد استفاده قرار میگیرد.  ساخته شده از چدن داکتیل است.  این کفی بلبرینگ کش از یک طرف به صورت تخت و از طرف روبه روی آن به صورت بشقابی می باشد.  دارای دو...
500,000 تومان
دیلم اهرمی مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم اهرم برای مقاومت بیشتر اهنگری شده...
585,000 تومان
دیلم اهرمی مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم اهرم برای مقاومت بیشتر اهنگری شده...
620,000 تومان
دیلم اهرمی مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم اهرم برای مقاومت بیشتر اهنگری شده...
720,000 تومان
دیلم اهرمی مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم اهرم برای مقاومت بیشتر اهنگری شده...
473,000 تومان
دیلم سنگ شکن مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم سنگ شکن برای مقاومت بیشتر...
553,000 تومان
دیلم سنگ شکن مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم سنگ شکن برای مقاومت بیشتر...
587,000 تومان
دیلم سنگ شکن مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم سنگ شکن برای مقاومت بیشتر...
680,000 تومان
دیلم سنگ شکن مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم سنگ شکن برای مقاومت بیشتر...
353,000 تومان
دیلم میخ کش مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم میخ کش برای مقاومت بیشتر اهنگری...
232,000 تومان
دیلم میخ کش مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم میخ کش برای مقاومت بیشتر اهنگری...
262,000 تومان
دیلم میخ کش مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم میخ کش برای مقاومت بیشتر اهنگری...
300,000 تومان
دیلم میخ کش مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه ساخته شده از فولاد کروم _ وانادیوم می باشد. دو سر این دیلم میخ کش برای مقاومت بیشتر اهنگری...
33,000 تومان
سنبه نشان سنبه نشان مهدوی مشخصات :  از این سنبه نشان جهت نشانه گذاری و یا گوه در انواع سطوح فلزی مورد استفاده می شود.  جنس نوک این سنبه نشانه گذاری فولاد می‌باشد. مناسب جهت هم محور کردن دو سوراخ. از این سنبه نشان...
41,000 تومان
سنبه نشان سنبه نشان مهدوی مشخصات :  از این سنبه نشان جهت نشانه گذاری و یا گوه در انواع سطوح فلزی مورد استفاده می شود.  جنس نوک این سنبه نشانه گذاری فولاد می‌باشد. مناسب جهت هم محور کردن دو سوراخ. از این سنبه نشان...
1,740,000 تومان
سندان آهنگری مشخصات : سندان ابزاری فلزی است که آهنگران، مسگران و نعلبندان اشیاء را بر آن می‌کوبند یا آهن‌ پاره‌ ها را با پتک بر روی آن صاف می‌کنند. ساخته شده از فولاد با مقاومت و استحکام بالا. دارای دو دماغه مخروطی...
2,321,000 تومان
سندان آهنگری مشخصات : سندان ابزاری فلزی است که آهنگران، مسگران و نعلبندان اشیاء را بر آن می‌کوبند یا آهن‌ پاره‌ ها را با پتک بر روی آن صاف می‌کنند. ساخته شده از فولاد با مقاومت و استحکام بالا. دارای دو دماغه مخروطی...
1,195,000 تومان
سندان آهنگری مشخصات : سندان ابزاری فلزی است که آهنگران، مسگران و نعلبندان اشیاء را بر آن می‌کوبند یا آهن‌ پاره‌ ها را با پتک بر روی آن صاف می‌کنند. ساخته شده از فولاد با مقاومت و استحکام بالا. دارای دو دماغه مخروطی...
4,090,000 تومان
سندان آهنگری مشخصات : سندان ابزاری فلزی است که آهنگران، مسگران و نعلبندان اشیاء را بر آن می‌کوبند یا آهن‌ پاره‌ ها را با پتک بر روی آن صاف می‌کنند. ساخته شده از فولاد با مقاومت و استحکام بالا. دارای دو دماغه مخروطی...
2,775,000 تومان
سندان آهنگری مشخصات : سندان ابزاری فلزی است که آهنگران، مسگران و نعلبندان اشیاء را بر آن می‌کوبند یا آهن‌ پاره‌ ها را با پتک بر روی آن صاف می‌کنند. ساخته شده از فولاد با مقاومت و استحکام بالا. دارای دو دماغه مخروطی...
325,000 تومان
سندان مینی 5 کیلوگرم مهدوی مشخصات : سندان ابزاری فلزی است که آهنگران، مسگران و نعلبندان اشیاء را بر آن می‌کوبند یا آهن‌ پاره‌ ها را با پتک بر روی آن صاف می‌کنند. ساخته شده از فولاد با مقاومت و استحکام بالا. دارای دو...
815,000 تومان
سیستم کامل بلبرینگ کش مشخصات :  از بلبرینگ کش جهت از کنار قطعات گرفتن و بیرون کشیدن آن ها استفاده میشود.  ساخته شده از چدن داکتیل است.  این بلبرینگ کش مهدوی از یک طرف به صورت تخت و از طرف روبه روی آن به صورت بشقابی...
1,025,000 تومان
سیستم کامل بلبرینگ کش مشخصات :  از بلبرینگ کش جهت از کنار قطعات گرفتن و بیرون کشیدن آن ها استفاده میشود.  ساخته شده از چدن داکتیل است.  این بلبرینگ کش مهدوی از یک طرف به صورت تخت و از طرف روبه روی آن به صورت بشقابی...
1,230,000 تومان
سیستم کامل بلبرینگ کش مشخصات :  از بلبرینگ کش جهت از کنار قطعات گرفتن و بیرون کشیدن آن ها استفاده میشود.  ساخته شده از چدن داکتیل است.  این بلبرینگ کش مهدوی از یک طرف به صورت تخت و از طرف روبه روی آن به صورت بشقابی...
10,000 تومان
 فازمتر مهدوی فازمتر بزرگ مهدوی PO مشخصات : از فازمتر جهت تشخیص وجود ولتاژ الکتریکی استفاده می شود. قابل استفاده به عنوان پیچ گوشتی و از نوع دو سو میباشد. سری این فازمتر ساخته شده از آلیاژ فولاد است. این فازمتر...
9,000 تومان
 فازمتر مهدوی فازمتر مینیاتوری مهدوی POm  مشخصات : از فازمتر جهت تشخیص وجود ولتاژ الکتریکی استفاده می شود. سری این فازمتر ساخته شده از آلیاژ فولاد است. این فازمتر متناسب با برق متناوب 220 ولت می باشد. سیستم کارکرد...
نمایش 1 تا 40 از 136 مورد

فهرست