218 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 218 مورد

فیلترهای فعال

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سیلندر هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9">جک هیدرولیک</a> وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود.</li> <li>از این جک هیدرولیکی می توان برای تمامی موقعیت ها استفاده کرد.</li> <li>ساخته شده از آلومینیوم با مقاومت بالا می باشد.</li> <li>ظرفیت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3">سیلندر هیدرولیکی دو طرفه </a>50 تن می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن روغن 401 سانتی متر مربع است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>ماکزیمم فشار کاری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3">جک هیدرولیکی</a><strong> </strong>700 بار است.</li> <li>ارتفاع در حالت بسته بودن 301 میلیمتر است.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1592/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7">سیلندر هیدرولیکی</a><strong> </strong>451 میلیمتر می باشد.</li> <li>مجهز به پایه فولادی برای محافظت در اثر اضافه بار.</li> <li>سایز قطر بیرونی 145 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای 14.3 کیلوگرم وزن است.</li> <li>ساخت کشور آمریکا.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاع از <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9">قیمت <strong>جک هیدرولیکی</strong></a><strong><strong> </strong></strong></strong>با دفترفروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:rgb(255,255,255);"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1594/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1579/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1606/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1623/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیومن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک بالابر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک خودرو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیوستون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1579/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1606/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک ماشین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:rgb(255,255,255);"> سازنده جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">سیلندر هیدرولیکی دو طرفه</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1592/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7"><span style="color:rgb(255,255,255);">قیمت جک هیدرولیک صنعت</span></a>ی,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1594/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);"> جک هیدرولیکی صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">قیمت جک هیدرولیکی صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">فروش جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک های هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1618/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">انواع جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">نقشه صنعتی جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک صنعتی یک طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1606/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیک صنعتی یک تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1594/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1623/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی 20 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1618/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1579/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1592/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A7"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1593/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی نوا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1593/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی کوتاه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک روغنی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیکی آینهل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1623/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک های هیدرولیکی خرک دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1594/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیکی ساویز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:rgb(255,255,255);">جک هیدرولیکی فورس</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:rgb(255,255,255);"> جک هیدرولیک دو طرفه</span></a></span></p>

گیج روغنی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>گیج روغنی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1721/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C">گیج عقربه ای</a></strong> جهت اندازه گیری میزان فشار بر آمده بر سطح نسبت به سطح مقطع استفاده می شود.</li> <li>حداکثر فشار قابل اندازه گیری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1733/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1">گیج روغنی</a><strong> </strong>1000 بار است.</li> <li>سایز ورودی این گیج عقربه ای 1/4 می باشد. </li> <li>نوع اتصال Bottom / اتصال از زير است.</li> <li>جنس بدنه ی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1721/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C">گیج فشار</a><strong>  </strong>استیل / برنج می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>نوع گیج به صورت روغنی می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1733/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1">گیج فشار</a><strong> </strong>453 گرم می باشد</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1721/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C">قیمت <strong>گیج روغنی</strong></a></strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1721/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گیج روغنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1722/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">کوپلینگ چند طرفه روغن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1723/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">بلوک شیر هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1724/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بلوک هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1725/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">فشارسنج اینرپک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1726/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%AA"><span style="color:#ffffff;">دریچه سوپاپ کنترل</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1727/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">شیر ربع گرد هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1728/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">شیلنگ فشار قوی اینرپک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1729/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">شیلنگ فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1733/%DA%AF%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">گیج فشار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1731/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کوپلینگ روغن فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1732/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">روغن هیدرولیک اینرپک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1735/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">شیر فشار شکن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1734/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">شیر فشار شکن اینرپک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1723/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">بلوک های هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1732/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">روغن هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1731/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کوپلینگ روغن</span></a>,  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1734/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86"><span style="color:#ffffff;">شیر فشار شکن هیدرولیک</span></a></span></p>
قیمت ‎ریال0
<p><strong>جک هیدرولیکی کششی</strong></p> <p><strong>جک هیدرولیکی کششی برند اینرپک ENERPAC </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1640/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C">جک هیدرولیک</a> وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود.</li> <li>میزان فشار این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1641/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C">جک کششی هیدرولیکی</a> 700 بار می باشد.</li> <li>قدرت ( تناژ ) این <strong>جک هیدرولیکی</strong> 10تن می باشد.</li> <li>ساخته شده از فولاد می باشد.</li> <li>دارای 751 میلیمتر طول کلی می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن روغن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1641/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C">جک هیدرولیک کششی</a> 228 سانتی متر مربع می باشد.</li> <li>پیستون این به وسیله کروم برای طول عمر بیشتر به وسیله کروم سختکاری شده است.</li> <li>بازگشت این جک هیدرولیکی به وسیله فنر انجام می شود.</li> <li>مقاوم در برابر خوردگی.</li> <li>دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد.</li> <li>وزن این سیلندر هیدرولیکی 15.3 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور آمریکا.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1640/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><strong>قیمت جک کششی</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1640/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1580/%D8%AC%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1641/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1634/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DA%AF%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">جک هیومن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک بالابر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1580/%D8%AC%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک خودرو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیوستون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1640/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک ماشین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1635/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1640/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">سازنده جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1641/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیکی صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1635/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">فروش جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">نقشه صنعتی جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1580/%D8%AC%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 20 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1634/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DA%AF%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی نوا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوتاه</span></a>, جک روغنی تلسکوپی, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1631/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی آینهل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیکی خرک دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی ساویز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی فورس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1641/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیک کششی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1634/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DA%AF%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی قفل دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی دو طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی وسط سوراخ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی کتابی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی دو طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی وسط سوراخ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1631/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی کتابی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1635/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی قفل دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1640/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی کششی</span></a></span></p>

سیلندر هیدرولیکی وسط سوراخ

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سیلندر هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><span style="text-align:justify;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE">جک هیدرولیک</a> وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود.</span></li> <li><span style="text-align:justify;">این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE">جک هیدرولیکی وسط سوراخ</a><strong> </strong>به صورت وسط سوراخ دار می باشد.</span></li> <li>ظرفیت این <strong>سیلندر هیدرولیکی</strong> 60 تن می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن روغن 626 سانتی متر مربع است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>ماکزیمم فشار کاری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1626/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE">سیلندر هیدرولیکی وسط سوراخ </a>700 بار است.</li> <li>ارتفاع در حالت بسته بودن 247 میلیمتر است.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1626/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><strong>سیلندر هیدرولیکی</strong></a> 323 میلیمتر می باشد.</li> <li>مجهز به پایه فولادی برای محافظت در اثر اضافه بار.</li> <li>سایز قطر بیرونی 159 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای 28.1 کیلوگرم وزن است.</li> <li>ساخت کشور آمریکا.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاع از <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE">قیمت <strong>جک هیدرولیکی</strong></a><strong><strong> </strong></strong></strong>با دفترفروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1613/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیومن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک بالابر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک چیست,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک خودرو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1626/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیوستون</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1621/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک هیدرولیک فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک ماشین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1626/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">سازنده جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1582/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیکی صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1582/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">فروش جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1626/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1582/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">انواع جک هیدرولیک صنعتی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1621/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">نقشه صنعتی جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1613/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک طرفه</span></a>, ج<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">ک هیدرولیک صنعتی یک تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 20 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1613/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی نوا,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوتاه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی آینهل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیکی خرک دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی ساویز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی فورس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی دو طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی وسط سوراخ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1622/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی دو طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1626/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی وسط سوراخ</span></a></span></p>

پمپ هیدرولیک دستی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>پمپ هیدرولیک دستی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1642/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">پمپ هیدرولیک</a> توان مکانیکی را که از طریق احتراق داخلی یا به وسیله موتورهای الکتریکی تامین می شود را به توان هیدرولیکی تبدیل می کند.</li> <li>قدرت این <strong>پمپ هیدرولیکی</strong> 48 بار می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن روغن این<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1644/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">پمپ هیدرولیک دستی</a></strong> 3000 سی سی می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این پمپ هیدرولیک دستی می باشد.</li> <li>دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد.</li> <li>ابعاد این پمپ هیدرولیک دستی 74×23×23 سانتی متر می باشد.</li> <li>روغن خروجی در هر دقیقه این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1662/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C">پمپ هیدرولیکی</a> دستی در حالت کم فشار 13 سی سی می باشد.</li> <li>روغن خروجی در هر دقیقه این پمپ هیدرولیکی در حالت پر فشار 23 سی سی می باشد.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>دارای وزن 19 کیلوگرم می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1642/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C">قیمت پمپ هیدرولیکی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1642/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1653/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک چیست</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1650/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;"> پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1653/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک ایرانی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1659/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک ایران</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1642/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> اطلاعات پمپ هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1644/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک بوش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1650/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک بالابر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1672/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برقی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1680/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;"> پمپ هیدرولیک برقی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1666/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">انواع پمپ هیدرولیک برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1681/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">فروش پمپ هیدرولیک برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1685/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت پمپ هیدرولیک برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1678/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برقی 12 وات</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1680/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برقی 700بار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1666/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE%DA%A9%D9%88"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برقی انرپک</span></a>, پمپ برقی, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1681/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیکی برقی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1699/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک بنزینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1659/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک اطلس</span></a>, پمپ<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1675/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> هیدرولیک برقی پدال دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1683/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برقی اینرپک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1676/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برقی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1672/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدررولیک برقی صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1653/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک دستی 2 طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1644/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1665/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک دستی اینرپک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1681/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک برق های فورس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1644/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک فشار قوی</span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک یک طرفه , پمپ هیدرولیکی دو طرفه, پمپ هیدرولیکی دستی , پمپ هیدرولیک دستی دو طرفه , پمپ هیدرولیک دستی 700 بار, </span><br /><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک دستی جک , پمپ هیدرولیک دستی 2800 بار , پمپ هیدرولیک دستی قیمت, پمپ هیدرولیک RSCO, پمپ هیدرولیک دستی فشار قوی, </span><br /><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک دستی اینرپک, پمپ هیدرولیک دستی های فورس, پمپ هیدرولیک دستی فشار بالا, پمپ هیدرولیک دستی رستگار صنعت , </span><br /><span style="color:#ffffff;">پمپ هیدرولیک دستی ایرانی , پمپ هیدرولیک دستی هیدرولیک , پمپ هیدرولیک دستی اصلی , قیمت پمپ هیدرولیک دستی, عکس پمپ هیدرولیک دستی</span></p> <p> </p>

الوار بر هیدرولیکی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>الوار بر هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از این <strong>الوار بر هیدرولیکی</strong> برای برش و تکه کردن چوب استفاده می شود.</li> <li>قدرت این <strong>الوار بر هیدرولیکی</strong> 10 تن می باشد.</li> <li>این الواربر هیدرولیکی قابلیت تقسیم چوب و الوارها را دارد.</li> <li>این الوار بر برای مکان هایی مناسب می باشد که کمپرسور هوا موجود باشد.</li> <li>دسته ی این الواربر دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>فشار کاری این <strong>الوار بر</strong> 8 بار می باشد.</li> <li>دارای کیفیت و مقاومت بالا</li> <li>دارای 46.9 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>دارای عملیات دوگانه توسط پا و یا دست.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> قیمت الوار بر هیدرولیکی</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul>

سیلندر هیدرولیکی کتابی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سیلندر هیدرولیکی کتابی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C">جک هیدرولیک</a> وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1633/%D8%AC%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3">سیلندر هیدرولیکی</a> 100 تن می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن روغن 200 سی سی است.</li> <li>طول این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1629/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C">جک هیدرولیکی کتابی</a><strong> </strong>در حالت بسته 92 میلیمتر می باشد.</li> <li>ابعاد جک هیدرولیکی : 10×17×25 سانتی متر.</li> <li>طول کلی سیلندر 100 میلیمتر می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1633/%D8%AC%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3">سیلندر هیدرولیکی کتابی</a><strong> </strong>14 کیلوگرم است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاع از <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C">قیمت <strong>سیلندر هیدرولیکی کتابی</strong></a></strong> با دفترفروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1630/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1633/%D8%AC%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1616/%D9%BE%DA%A9-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک هیومن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک بالابر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> جک هیدرولیک چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک خودرو</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1616/%D9%BE%DA%A9-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> جک هیوستون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1631/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1629/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک ماشین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1633/%D8%AC%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">سازنده جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1630/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی صنعتی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1623/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیکی صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">فروش جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1623/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">نقشه صنعتی جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1616/%D9%BE%DA%A9-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک تن</span></a>, جک روغنی, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1629/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 20 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1631/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1616/%D9%BE%DA%A9-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی نوا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوتاه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی آینهل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیکی خرک دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1614/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی ساویز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1633/%D8%AC%DA%A9-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی فورس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1624/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی دو طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1625/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی وسط سوراخ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1630/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سیلندر هیدرولیکی کتابی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1623/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87"><span style="color:#ffffff;"> سیلندر هیدرولیکی دو طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1627/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی وسط سوراخ</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1628/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی کتابی</span></a></span></p>

پولی کش هیدرولیک بادی 5 تن

قیمت ‎ریال0
<p><strong>پولی کش هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1555/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86">پولی کش هیدرولیکی</a> برای گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود.</li> <li>میزان قدرت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1555/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><strong>پولی کش هیدرولیک بادی</strong> </a>5 تن می باشد.</li> <li>حداکثر باز شدن فک های کار این پولی کش هیدرولیکی 200 میلیمتر است.</li> <li>حداکثر ارتفاع کارگیر این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1549/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86">پولی کش هیدرولیک</a> 140 میلیمتر است.</li> <li>قابلیت نصب راحت به کمپرسور های هوا.</li> <li>دارای فک های فولادی مقاوم.</li> <li>قابلیت استفاده به صورت دو فک و یا سه فک.</li> <li>وزن این پولی کش هیدرولیکی 7.3 کیلوگرم می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1549/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><strong>پولی کش</strong> </a>هیدرولیک / پنوماتیک می باشد.</li> <li>دارای کیفیت و مقاومت بالا.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1557/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86">قیمت پولی کش هیدرولیک بادی</a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/324-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پولی کش به انگلیسی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش هیدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1551/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-50-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش چیست</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1550/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-30-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش هیدرولیکی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1556/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش قیمت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش کوچک </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1550/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-30-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش انرپک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش کولر</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1550/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-30-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش خرید </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1551/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-50-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش دستی </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1552/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش هیدرولیکی skf</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1551/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-50-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش هیدرولیک enerpac</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1549/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش هیدرولیک انرپک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش های دستی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/324-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش پولی کش هیدرولیک</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">,قیمت پولی کش هیدرولیکی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/324-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید پولی کش هیدرولیک</span></a> , انواع <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1549/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش هیدرولیک</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1551/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-50-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش هیدرولیکی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1549/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش دست ساز </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش داخلی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1552/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش دوشاخه </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش دو فک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش دو شاخ</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت پولی کش دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1549/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش سه شاخه </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1550/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-30-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">ساخت پولی کش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/324-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش فولی کش</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1556/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش هیدرولیک قیمت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/324-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت پولی کش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1547/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">قیمت انواع پولی کش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش ایران پتک</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1552/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-5-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;"> پولی کش اس کا ف</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش ابزار مهدی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/324-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ابزار پولی کش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1550/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-30-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">پولی کش روغنی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1553/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-10-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">,کاربرد پولی کش</span></a></span></p> <p><span style="color:#ffffff;">پولی کش پولی کش هیدرولیک پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود , پولی کش پمپ جدا , پولی کش آر اس کو , پولی کش هیدرولیک رستگار صنعت -پولی کش هیدرولیک پاور تیم , پولی کش هیدرولیکRSCO پولی کش هیدرولیک اینرپک, پولی کش هیدرولیک آلمانی ,پولی کش هیدرولیک اصلی,,پولی کش هیدرولیکی ,پولی کش هیدرولیک چینی,پولی کش هیدرولیک ,پولی کش هیدرولیک SKF , پولی کش هیدرولیک ENERPAC , قیمت پولی کش هیدرولیک , فروش پولی کش هیدرولیک ,نمایندگی فروش پولی کش هیدرولیک</span></p>

میلگرد بر هیدرولیکی مینی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>میلگرد بر هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C">میلگرد بر هیدرولیکی</a> جهت برش میلگرد در سایزهای مختلف استفاده می شود.</li> <li>سایز قابل برش این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1749/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">میلگرد بر هیدرولیکی</a><strong> </strong>6 - 70 میلیمتر است.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک دستی می باشد.</li> <li>سایز قابل : 6,10,16,25,35,50,70 میلیمتر.</li> <li>توان این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1758/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">میلگرد بر هیدرولیک دستی</a><strong> </strong>8 تن می باشد.</li> <li>دسته برای راحت در کار دارای روکش پلاستیکی ضد تعرق و لغزش می باشد.</li> <li>تیغه ساخته شده از فولاد می باشند.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>وزن این <strong>میلگرد بر هیدرولیکی </strong>2.6 کیلوگرم است.</li> <li>ابعاد : 42×23×20 سانتی متر.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><strong>قیمت</strong> </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C">میلگرد بر هیدرولیکی</a> </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میلگرد بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1763/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میلگرد بر هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1763/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میلگرد بر هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1749/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میلگرد بر هیدرولیکی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1758/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد بر هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1750/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1757/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">میلگرد بر هیدرولیکی دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1749/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت میلگرد بر هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1763/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت میلگرد بر هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه میلگرد بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1757/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش میلگرد بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1758/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید میلگرد بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1763/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت میلگرد بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه میلگرد بر هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1760/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه میلگرد بر هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1757/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگردبر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1749/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی هیدرولیکی میلگرد بر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1758/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد بر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1760/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1748/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد بر دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1758/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد بر دستی هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1758/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیچی میلگرد بر زمینی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1764/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">زاویه بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1751/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه زاویه بر هیدرولیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1767/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">دستگاه برش بوش</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1766/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">دستگاه برش بوش قیمت</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1769/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">دستگاه برش رومیزی بوش </span></a></span></p> <p><span style="background-color:#ffffff;color:#ffffff;">RSCOقیچی مفتول بر , قیچی مفتول بر هیدرولیکی , قیچی مفتول بر هیدرولیک دستی , قیچی میلگرد بر هیدرولیک دستی , قیچی مفتول بر هیدرولیک صنعتی , مفتول بر هیدرولیک اتومات , قیچی مفتول بر هیدرولیک برقی , قیچی مفطول بر هیدرولیک پرتابل , قیچی میلگرد بر هیدرولیک رستگار صنعت قیمت قیچی مفتول بر هیدرولیک, عکس قیچی مفتول بر هیدرولیک , قیچیمیلگرد بر هیدرولیک پرتابل , قیمت قیچی میلگرد بر اتومات , قیچی میلگرد بر دستی , عکس قیچی میلگرد بر هیدرولیک اتومات , تصویر قیچی میلگرد بر اتومات , نمابندگی قیچی مفطول بر هیدرولیک , فروش قیچی میلگرد بر هیدرولیک , تعمیر قیچی میلگرد بر اتومات, تعمیر قیچی میلگرد بر هیرولیک</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

پانچ کن هیدرولیک صنعتی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>پانچ کن هیدرولیک صنعتی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1712/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><strong>پانچ کن هیدرولیک</strong> </a>جهت پانچ کردن انواع ورق های فلزی استفاده می شود.</li> <li>قدرت خروجی این <strong>پانچ کن هیدرولیکی</strong> 31 تن می باشد.</li> <li>سیستم کارکرد این پانچ هیدرولیک دستی می باشد.</li> <li>دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد.</li> <li>بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ 1.6 میلیمتر می باشد.</li> <li>بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضعیف, مس, آلومینیوم 10 میلیمتر می باشد.</li> <li>عمق قابل پانچ این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1715/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">پانچ هیدرولیک صنعتی</a> 70 میلیمتر است.</li> <li>دارای سری پانچ های 11.1, 14.3, 17.5 و 20.6 میلیمتر می باشد.</li> <li>بازگشت توسط فنر صورت می گیرد.</li> <li>دارای پانچ با لبه های بسیار تمیز و صاف.</li> <li>دارای 23.3 کیلوگرم وزن می باشد.</li> <li>این <strong>پانچ هیدرولیک دستی </strong>ساخت کشور چین است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و<strong> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1712/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C">قیمت پانچ کن هیدرولیکی</a></strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1712/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ کن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت پانچ کن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1714/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ یا سوراخ کن</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1702/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سوراخ کن ورق</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/368-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سوراخ کن و پرچ</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1712/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه سوراخ کن ورق</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1702/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ فلزات</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1713/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ فلزی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1718/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> پانچ فلز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/368-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ فلزی بنز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ ورق فلزی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1715/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> دستگاه پانچ فلزات </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1717/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پانچ فلزات </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پانچ فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1702/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پانچ فلز </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1719/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/368-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت پانچ فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1714/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ ورق فلزی دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1714/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1719/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک دستی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1715/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> پانچ هیدرولیکی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1702/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیکی دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1714/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک تابلو برق</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک ورق</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1713/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک نعلی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1714/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک تک کاره ,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1702/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پانچ هیدرولیک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1715/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پانچ هیدرولیک دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ دستی تابلو برق</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1718/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> پانچ دستی ورق</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1713/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> پانچ دستی کوچک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1718/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ دستی فلز</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1717/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ دستی ورق فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1715/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ دستی کوچک</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1718/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ دستی فل</span></a>ز , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1713/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ دستی ورق فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1715/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش پانچ دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1714/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دستگاه پانچ دستی ورق فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1702/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت پانچ دستی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1712/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت دستگاه پانچ ورق فلزی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1718/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت دستگاه پانچ برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ برقی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> فروش پانچ برقی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1704/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ صنعتی</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1713/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> پانچ هیدرولیک صنعتی</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1712/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیکی صنعتی</span></a></span></p> <p><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک دستی ,پانچ هیدرولیک کله گردون ,پانچ هیدرولیک دستی تابلو برق, پانچ هیدرولیک دستی قیمت,پانچ هیدرولیک دستی فروش ,پانچ هیدرولیک RSCO,</span></p> <p><span style="color:#ffffff;">فروش پانچ هیدرولیک دستی ,دستگاه پانچ هیدرولیک دستی,پرس پانچ هیدرولیک دستی ,قیمت دستگاه پانچ هیدرولیک دستی ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک ,پانچ هیدرولیک ورق,پانچ هیدرولیک تابلو برق صنعتی ,پانچ هیدرولیک رستگار صنعت ,نمایندگی پانچ هیدرولیک ورق,</span><br /><span style="color:#ffffff;">پانچ هیدرولیک برقی ,پانچ هیدرولیک صنعتی,پانچ هیدرولیک اتومات ,پانچ هیدرولیک خارجی ,پانچ هیدرولیک عکس ,پخش پانچ هیدرولیک صنعتی</span></p> <p> </p>

جک روغنی 20 تن

قیمت ‎ریال0
<p><strong>جک روغنی 20 تن</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86">جک هیدرولیک</a> وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1582/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9">جک روغنی</a> 20 تن می باشد.</li> <li>ارتفاع این جک روغنی در حالت بسته 190 میلیمتر است.</li> <li>ارتفاع کلی 355 میلیمتر است.</li> <li>ارتفاع پیچ باز شونده این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1582/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9">جک روغنی کوتاه</a><strong> </strong>65 میلی متر می باشد.</li> <li>ارتفاع پیستون در حالت باز: 100 میلی متر.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1605/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">جک روغنی</a> 12 کیلوگرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور ایران.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاع از <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86">قیمت </a><strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86">جک روغنی</a> </strong></strong>با دفترفروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1610/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1610/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1608/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1599/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیومن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1584/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک بالابر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1599/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک خودرو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جک هیوستون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک ماشین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1604/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1607/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">سازنده جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1621/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1603/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1610/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیکی صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1608/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">فروش جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">انواع جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1621/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1603/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">نقشه صنعتی جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1607/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1608/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک تن</span></a>, جک روغنی, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1621/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1610/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 20 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1582/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1584/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1598/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-20-%D8%AA%D9%86"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1610/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی نوا</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1621/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوتاه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1604/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی آینهل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیکی خرک دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1604/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی ساوی</span></a>ز, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1607/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی فورس</span></a></span></p>

پک سیلندر هیدرولیکی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سیلندر هیدرولیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1615/%D9%BE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">جک هیدرولیک</a> وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود که از نیرو جهت بلند کردن اجسام استفاده می شود.</li> <li>ظرفیت این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3">سیلندر های هیدرولیکی صنعتی</a><strong> </strong>از 10 الی 300 تن است.</li> <li>ظرفیت مخزن روغن 72 الی 6783 سی سی می باشد.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3">سیلندر های هیدرولیکی</a><strong> </strong>در حالت بسته بودن 100 الی 367 میلیمتر است.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشد.</li> <li>این جک های هیدرولیکی در طول های بلند و کوتاه ساخته می شوند.</li> <li>مقاوم در برابر خوردگی.</li> <li>دارای وزن های 2.5 الی 165 کیلوگرم.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت هیدرولیک می باشد.</li> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1615/%D9%BE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">سیلندر های هیدرولیکی</a><strong> </strong>ساخت کشور چین می باشند.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش.</li> <li>برای اطلاع از <strong><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C">قیمت <strong>جک هیدرولیکی</strong></a><strong><strong> </strong></strong></strong>با دفترفروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1591/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک قیمت, </span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک دستی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیومن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1580/%D8%AC%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک بالابر</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک خودرو</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیوستون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک فروش</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک ماشین</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صافکاری</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1599/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">سازنده جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1591/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1615/%D9%BE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">قیمت جک هیدرولیکی صافکاری</span></a>, فروش <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1615/%D9%BE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1615/%D9%BE%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">انواع جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1620/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">نقشه صنعتی جک هیدرولیک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1580/%D8%AC%DA%A9-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک طرفه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1591/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیک صنعتی یک تن</span></a>, جک روغنی, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 2 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1618/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 20 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1599/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی 10 تن</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1599/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی کوچک</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1611/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی نوا</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;"> جک روغنی کوتاه</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1618/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%BE%DA%A9"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی تلسکوپی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1588/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک روغنی رونیکس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1578/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%84"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی آینهل</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1617/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">جک های هیدرولیکی خرک دار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1577/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی ساویز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1600/%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3"><span style="color:#ffffff;">جک هیدرولیکی فورس</span></a></span></p>