برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید

پولی کش هیدرولیک

12,800,000 تومان
پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود 5 تن رستگار صنعت  مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی ظرفیت گیرایی : 5 - 200 میلیمتر قدرت : 5 تن...
16,800,000 تومان
پولی کش سه شاخ هیدرولیک مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 10 تن ظرفیت گیرایی : 5 - 250 میلیمتر قابلیت کارایی در حالت...
28,500,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 20 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی ظرفیت گیرایی : 100 - 350 میلیمتر قدرت : 20 تن قابلیت کارایی...
34,800,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 30 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی ظرفیت گیرایی : 150 - 400 میلیمتر قدرت : 30 تن قابلیت کارایی در...
44,500,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی 50 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 50 تن ظرفیت گیرایی : 200 - 500 میلیمتر قابلیت...
7,410,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 5 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی قدرت : 5 تن ظرفیت گیرایی : 5 - 250 میلیمتر قابلیت...
8,900,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی 3 فک 10 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی قدرت : 10 تن ظرفیت گیرایی : 5 - 300 میلیمتر قابلیت...
22,700,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی قدرت : 20 تن ظرفیت گیرایی : 100 - 400 میلیمتر قابلیت کارایی در...
6,110,000 تومان
پولی کش هیدرولیک پنج تن رستگار صنعت  مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی ظرفیت گیرایی : 5 - 200 میلیمتر قدرت : 5 تن...
7,670,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی  رستگار صنعت 10 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی قدرت : 10 تن ظرفیت گیرایی : 5 - 250 میلیمتر...
20,500,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی 20 تن پمپ سر خود  مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی ظرفیت گیرایی : 100 - 350 میلیمتر قدرت : 20 تن قابلیت...
27,040,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 30 تن رستگار صنعت  مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی ظرفیت گیرایی : 150 - 400 میلیمتر قدرت : 30 تن...
51,740,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی 50 تن آر اس کو  مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 50 تن ظرفیت گیرایی : 200 - 500 میلیمتر قابلیت...
5,800,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 5 تن ظرفیت گیرایی : 200 میلیمتر قابلیت کارایی در حالت 2 و 3...
9,800,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 10 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود دارای پایه های فولادی قدرت این پولی کش هیدرولیک دستی : 10 تن ظرفیت گیرایی : 250...
18,500,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 20 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 20 تن ظرفیت گیرایی : 350 میلیمتر قابلیت کارایی در حالت 2 و...
28,500,000 تومان
پولی کش هیدرولیک 30 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 30 تن ظرفیت گیرایی : 400 میلیمتر قابلیت کارایی در حالت 2 و...
48,500,000 تومان
پولی کش هیدرولیک مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی جهت در آوردن انواع پولی های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. دارای پمپ هیدرولیکی سر خود پایه های فولادی قدرت : 50 تن ظرفیت گیرایی : 500 میلیمتر قابلیت کارایی در حالت...
5,800,000 تومان
پولی کش پمپ جدا هیدرولیکی پنج تن  مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی برای گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. میزان قدرت : 5 تن حداکثر باز شدن فک های کار : 200 میلیمتر حداکثر ارتفاع کارگیر : 140 میلیمتر قابلیت...
8,800,000 تومان
پولی کش هیدرولیکی 3 فک 10 تن مشخصات : از این پولی کش هیدرولیکی بادی برای گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود. میزان قدرت این پولی کش هیدرولیک : 10 تن حداکثر باز شدن فک های کار : 250 میلیمتر حداکثر ارتفاع کارگیر...

پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود و پولی کش هیدرولیک پمپ جدا

پولی کش هیدرولیکی ابزار جهت در آوردن و جا زدن در انواع پولی ، بلبرینگ و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد ، پولی کش هیدرولیکی در دو مدل پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود و پولی کش هیدرولیک پمپ جدا مورد استفاده قرار میگیرد .

ساخت پولی کش هیدرولیک

پولی کش هیدرولیک ساخت کشور های مختلف با برند های متفاوت هستند به عنوان مثال : فروش پولی کش هیدرولیک انرپک - پولی کش هیدرولیکی skf - پولی کش هیدرولیک آر اس کو ، پولی کش هیدرولیک RSCO - پولی کش هیدرولیک رستگار صنعت و .... که تمامی این پولی کش ها در قدرت های مختلفی طراحی و تولید شده اند که به طور معمول مصرفی آنها : پولی کش هیدرولیک 10 تن و پولی کش هیدرولیک 50 تن

 است .

قیمت پولی کش هیدرولیک

برای مشاهده  انواع پولی کش هیدرولیک و قیمت پولی کش هیدرولیک انرپک آن می توانید به بخش ابزار آلات هیدرولیکی رستگار صنعت محصولات را مشاهده نمایید .

پولی کش سه شاخ هیدرولیک

پولی کش هیدرولیکی ابزاری است که از آن برای در آوردن انواع پولی های صنعتی استفاده میشود.پولی کش هیدرولیکی پمپ سر خود رستگار صنعت که بهترین پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود موجود در بازار بوده, دارای پمپ هیدرولیکی با پمپ سر خود میباشد.پولی کش هیدرولیکی رستگار صنعت با بالاترین کیفیت نسبت به پولی کش های خارجی موجود در بازار و با مناسب ترین قیمت ها دارای استاندارد های روز دنیا بوده و همچنین دارای گارانتی تست اولیه و خدمات پس از فروش نیز میباشد.پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود رستگار صنعت دارای توان های 5 الی 50 تن است.برای اطلاع از قیمت پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود رستگار صنعت و خرید پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود رستگار صنعت میتوانید به محصول مورد نظر خود در سایت مراجعه فرمایید.

تعمیر پولی کش هیدرولیک 

جهت تعمیر پولی کش هیدرولیکی میتوانید با مراجعه به سایت رستگار صنعت در بخش تعمیرات و خدامت پس از فروش از تعمیرات این محثول مطلع شوید .

خرید پولی کش هیدرولیکی 

جهت خرید ابزار آلات هیدرولیکی و پولی کش هیدرولیکی میتوانید با مراجعه به سایت رستگار صنعت خرید فولی کش هیدرولیک خود را انجام دهید 

ادامه مطلبShow less

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم