فیلترها (7409 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

کف تراش

تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش الماسه خور مشخصات : این ابزار در قسمت های تراش کاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد . این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد . کف...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش الماسه خور مشخصات : این ابزار در قسمت های تراش کاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد . این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد . کف...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی  مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار می گیرد. این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری  جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه  دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش های...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماس خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور داری مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش ها دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها دارای قطر...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماس خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور  دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های الماسه جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها دارای قطر و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش های الماسه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش کلت دارپٌر پر فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراش کاری جهت برادی برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد . این کف تراش الماس خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می...
تماس بگیریدتماس بگیرید
فک تراش خشن مشخصات : این پیشانی تراش خشن بیشتر در دستگاه های NC کاربرد دارد. ساخته شده از جنس HSS-E. بیشتر کاربرد این فک تراش برای تراشکاری های خشن می باشد. دارای ضربه پذیری بالا. کاربرد این فک تراش در پیشانی تراشی و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماس خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراشکاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد. این کف تراش الماسه خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد. کف تراش ها...
تماس بگیریدتماس بگیرید
کف تراش فولادی مشخصات : این ابزار در قسمت های تراش کاری جهت براده برداری و هم سطح کردن مورد استفاده قرار میگیرد . این کف تراش الماس خور دارای مدل های متفاوت به صورت های مختلف الماسه خور و یا ثابت می باشد . کف تراش ها...
نمایش 1 تا 20 از 20 مورد

فهرست