نوربار - NORBAR

نوربار - NORBAR

تماس بگیریدتماس بگیرید
تست ترکمتر دیجیتالی مشخصات : از گشتاور سنج برای اندازه گیری گشتاور سیستم های دوار نظیر موتور ، گیربکس و ...استفاده می شود. از گشتاور سنج دیجیتالی برای زمانی که اندازه گیری نیروی وارد بر محور جسم دوار نیاز باشد,...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گشتاور سنج عقربه ای مشخصات : از گشتاور سنج برای اندازه گیری گشتاور سیستم های دوار نظیر موتور ، گیربکس و ...استفاده می شود. از گشتاور سنج عقربه ای برای زمانی که اندازه گیری نیروی وارد بر محور جسم دوار نیاز باشد,...
تماس بگیریدتماس بگیرید
 مولتی پلیر نوربار مشخصات : از مولتی پلایر برای افزایش میزان گشتاور با ضریب مشخص استفاده می شود. آچار مولتی پلیر اغلب برای ترکمتر استفاده می شود که بتواند گشتاور دقیقی را بر روی پیچ و مهره ایجاد کند. رنج گشتاور این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گشتاور سنج دیجیتالی مشخصات : از گشتاور سنج برای اندازه گیری گشتاور سیستم های دوار نظیر موتور ، گیربکس و ...استفاده می شود. از گشتاور سنج برای زمانی که اندازه گیری نیروی وارد بر محور جسم دوار نیاز باشد, استفاده می...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گشتاور سنج دیجیتالی مشخصات : از گشتاور سنج برای اندازه گیری گشتاور سیستم های دوار نظیر موتور ، گیربکس و ...استفاده می شود. از گشتاور سنج دیجیتال برای زمانی که اندازه گیری نیروی وارد بر محور جسم دوار نیاز باشد,...
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فهرست