فیلترها (7413 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

گوشی ایمنی

180,000 تومان
گوشی صداگیر مشخصات : این گوشی صداگیرپلاستیکی بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیر ایمنی پلاستیک می باشد. وزن این گوشی صداگیر 345 گرم است....
تماس بگیریدتماس بگیرید
گوشی صداگیر مشخصات : این گوشی ها بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیر ایمنی پلاستیک می باشد. وزن این گوشی صداگیر قوی 345 گرم است. قسمتی که...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گوشی صداگیر مشخصات : این گوشی ها بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیرصنعتی  پلاستیک می باشد. وزن این گوشی صداگیر 345 گرم است. قسمتی که این...
688,000 تومان
گوشی صداگیر هانیول مشخصات : این گوشی صداگیرپلاستیکی بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیر ایمنی پلاستیک می باشد. وزن این گوشی صداگیر 345 گرم...
238,000 تومان
گوشی صداگیر3M مشخصات : این گوشی ها بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیر ایمنی پلاستیک می باشد. وزن این گوشی صداگیر قوی 345 گرم است. قسمتی که...
635,000 تومان
گوشی صداگیر هدفونی هانیول مشخصات : این گوشی صداگیرپلاستیکی بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیر ایمنی پلاستیک می باشد. وزن این گوشی صداگیر...
115,000 تومان
گوشی صداگیر اخوان مشخصات : این گوشی صداگیرپلاستیکی بصورت هدست روی گوش قرار گرفته و از ورود صداهای ناهنجار به گوش و آسیب آن جلوگیری می کند. جنس گوشی این گوشی صداگیر ایمنی ABS می باشد. وزن این گوشی صداگیر 345 گرم است....
نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فهرست