فهرست محصولات بر اساس برند میدوست-Midwest

شرکت ابزار آلات میدوست یا midwest تولید خود را با ابزار آلات برش و محصولات دستی مرتبط در سال 1945 در میشیگان آغاز کرد.

شرکت ابزار آلات میدوست یا midwest تولید خود را با ابزار آلات برش و محصولات دستی مرتبط در سال 1945 در میشیگان آغاز کرد.
امروزه شرکت میدوست یک شرکت بزرگ با امکانات تولیدی بسیار زیاد در شهر های مختلف می باشد.