1184 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 1184 مورد

فیلترهای فعال

گریس پمپ سطلی گروز

قیمت ‎ریال0
<p><strong>گریس پمپ سطلی </strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4475/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"> <strong>گریس پمپ سطلی</strong> </a>برای گریس کاری و روان کاری انواع یاتاقان,  بلبرینگ ها, تمامی خودروها, دستگاه های صنعتی و ...  استفاده می شود.</li> <li>سیستم کارکرد به صورت پنوماتیک می باشد.</li> <li>ظرفیت مخزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4478/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-">گریس پمپ بادی</a> 68 لیتر می باشد.</li> <li>این <strong>گریس پمپ </strong>مجهز به شیر اطمینان می باشد.</li> <li>مجهز به بدنه تمام فولاد.</li> <li>دارای شیلنگ پلاستیکی به طول 2 متر.</li> <li>طول کلی این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1523/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C">گریس پمپ سطلی</a><strong> </strong>1828 میلیمتر است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>این گریس پمپ دارای 4 عدد چرخ جهت حمل و نقل راحت می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>حداکثر فشار کاری این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4476/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-">گریس پمپ بادی</a><strong> </strong>0.5 بار است.</li> <li>این <strong>گریس پمپ سطلی </strong>ساخت کشور هند است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4474/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C">قیمت گریس پمپ سطلی</a><strong>  </strong>با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ,</span></a>  <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1518/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس خور</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1508/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس سیلیکون</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس کلی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1508/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4475/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">گریس جونز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1511/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس چیست</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1516/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-20-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس هابر</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ دستی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p4475/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-"><span style="color:#ffffff;">گریس پاریس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1511/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ پنوماتیکی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ سطلی</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ فشار قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1518/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی فشار </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1518/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">قوی</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1519/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">پمپ بادی سطلی پارس</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی کروز</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی گروز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1508/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1518/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-30-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ برقی آلمان</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1508/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">, گریس پمپ بادی</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1520/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی دستی,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1519/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی gm,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1510/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی قیمت,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">گریس پمپ بادی مشهد</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1516/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-20-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی ایتالیا,</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> گریس پمپ بادی </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1515/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">دست دوم</span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1511/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2"><span style="color:#ffffff;"> سری گریس پمپ کروز,</span></a> <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p1509/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">سری گریس پمپ آلمان</span></a></span></p>

انبردست الکترونیکی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبردست الکترونیکی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong>انبردست</strong> برای نگه داشتن، چرخاندن،‌ خم کردن و بریدن سیم و کابل یا حتی بریدن یا خم کردن قطعات فلزی کوچک و ... استفاده می شود.</li> <li><strong>انبردست الکترونیکی</strong> مناسب برای کارهای الکترونیکی و برقکاری می باشد.</li> <li>دسته های برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>طول کلی این <strong>انبردست الکترونیکی </strong>115 میلیمتر است.</li> <li>این <strong>انبردست الکترونیکی </strong>قدرت اهرم عالی جهت گرفتن قطعه را دارد.</li> <li>ساخته شده از کروم _ وانادیوم با مقاومت بالا.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>این <strong>انبردست الکترونیکی </strong>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>دارای 70 گرم وزن.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت</strong> <strong>انبردست</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">انبردست, انبردست به انگلیسی, انبردست همه کاره, انبردست تاشو, انبردست اسپرو, انبردست همه کاره متابو, انبردست نوا, انبردست نووا, انبردست تاپ تول, انبردست رونیکس, انبردست, انبردست یونیور, قیمت انبردست یونیور, انبردست سر گرد, انبردست سیم چین, انبردست رینو, انبردست ریجید, قیمت انبردست ریجید, انبردست صنعتی رونیکس, انبردست استنلی, انبردست ایران پتک, انبردست اکتیو, انبردست ابزار مهدی, انبردست دیوالت, انبردست لایت, انبردست فشارقوی, انبردست فوجیا, انبردست فورس, انبردست فولادی, انبردست حرفه ای, قیمت انبردست رونیکس</span></p>

دم باریک فشارقوی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>دم باریک فشارقوی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong>دم باریک</strong> برای نگه داشتن، خم کردن و بریدن معمولا سیم و کابل مورد استفاده قرار میگیرد.</li> <li>از این دم باریک در کارهای الکترونیکی و برقکاری استفاده می شود.</li> <li><strong>دم باریک </strong>کوچک با ضریب انتقال نیروی بالا به همراه سرگرد.</li> <li>قابلیت استفاده برای تمامی کارهای نصب و تعمیر عمومی.</li> <li>این <strong>دم باریک فشارقوی</strong><strong> </strong>بسیار مناسب برای فضاهای محدود می باشد.</li> <li>طراحی محدب آرواره های انبر در یک سمت باعث گیرایی بهتر قطعات تخت می شود.</li> <li>سطح شیاردار <strong>دم باریک </strong>در محل گیرایش انبر باعث میگردد بتوان قطعات کوچک مانند سوزن و پین را نگه داشته و با قدرت کشید.</li> <li>برش راحت به لطف ضریب انتقال نیروی بالا.</li> <li>این <strong>دم باریک فشارقوی</strong> دارای لبه های برش برای سیم نرم, نیمه سخت و سخت استفاده می شود.</li> <li>دارای عمر زیاد و عدم تغییر شکل به دلیل استفاده از فولاد ابزار درجه بالا در ریخته گری ابزار و سخت شده با روغن.</li> <li>وزن این <strong>دم باریک فشارقوی </strong>145 گرم است.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت</strong> <strong>دم باریک فشارقوی</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">دم باریک , دم باریک رونیکس, دم باریک چیست, دم باریک کوچک, دم باریک نوک گرد, دم باریک نوا, دم باریک نووا, دم باریک تاپ تول, دم باریک بلند, دم باریک هنس, دم باریک توسن, دم باریک نوک گرد, دم باریک و دم گرد, دم باریک لایت, دم باریک لیکوتا, دم باریک سرگرد, دم باریک سر کج, دم باریک ساده, دم باریک سیلور, دم باریک فشارقوی, دم باریک 1000 ولت, قیمت دم باریک سر کج, دم باریک یونیور, دم باریک درجه یک, قیمت دم باریک رونیکس, انبر دم باریک , انبر دم باریک رونیکس, دم باریک بدون عاج, دم باریک بوش</span></p> <p> </p>

انبر کلاغی کوچک

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبر کلاغی کوچک</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong> انبر کلاغی</strong> برای باز و بسته کردن لوله‌ها و همچنین پیچ و مهره‌ها و نگه داشتن و سفت کردن وسایل و اشیائی با شکل‌های غیر معمول استفاده می‌شود.</li> <li>قابلیت تنظیم دهانه در حین کار با فشردن دکمه تنظیم.</li> <li>تنظیم دقیق برای تطبیق بهینه با اندازه های مختلف قطعات کار و همچنین تنظیم عرض دسته مناسب برای راحتی کار بیشتر.</li> <li>خود قفل شونده روی لوله ها و مهره ها.</li> <li>عدم لغزش بر روی قطعه کار و نیاز به نیروی دست اندک.</li> <li>سطوح گیرنده این <strong>انبر کلاغی</strong> با دندانه های دارای سخت شدگی ویژه.</li> <li>سختی دندانه های این <strong>انبر کلاغی</strong> تقریبا HRC 61 می باشد.</li> <li>این انبر کلاغی مقاومت فرسایشی بسیار بالا و گیرندگی پایدار دارد.</li> <li>طراحی مفصل جعبه ای برای پایداری بالا به دلیل هدایت مضاعف.</li> <li>چفت شدن محور لوله به شکلی قابل اطمینان : بدون جابجایی ناخواسته.</li> <li>حفاظ از گیر کردن انگشتان اپراتور جلوگیری می کند.</li> <li>دسته های این <strong>انبر کلاغی</strong> برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضد تعرق و لغزش می باشد.</li> <li>این <strong>انبر کلاغی</strong> ساخت کشور آلمان می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت انبر کلاغی</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">انبر کلاغی, انبر کلاغی چیست, انبر کلاغی رونیکس, انبر کلاغی توسن,  انبر کلاغی امریکایی, انبر کلاغی جنیوس, انبر کلاغی کنیپکس, انبر کلاغی به انگلیسی, انبر کلاغی ایران پتک, انبر کلاغی تاپ تول, انبر کلاغی استنلی, انبر کلاغی اکتیو, انبر کلاغی اطلس, انبر کلاغی المانی, انبر کلاغی نووا, انبر کلاغی کنزاکس, انبر کلاغی نوا, قیمت انبر کلاغی, انبر کلاغی سایز کوچک, انبر کلاغی بزرگ, قیمت انبر کلاغی رونیکس, انبر کلاغی هنس, انبر کلاغی فوکس, انبر کلاغی یونیور</span></p>

گاز انبر آرماتوربندی کنیپکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبر آرماتوربندی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong>انبر آرماتوربندی</strong> برای بریدن، برای پیچاندن, خم کردن سیم و مفتول و در آرماتور بندی نیز استفاده می شود.</li> <li>لبه های برش با سخت شدگی اضافی.</li> <li>سختی لبه برش این <strong>انبر آرماتوربندی</strong> تقریبا HRC 61 می باشد.</li> <li>این <strong>گاز انبر</strong> ساخته شده ازفولاد مخصوص ابزار, ریخته گری شده و سخت شده توسط روغن.</li> <li>دارای مقاومت و استحکام بالایی می باشد.</li> <li>طول لبه قبل برش این <strong>گاز انبر آرماتوربندی </strong>20 میلیمتر است.</li> <li>طول کلی این انبر آرماتوربندی 280 میلیمتر می باشد.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>این<strong> انبر آرماتوربندی</strong> ساخت کشور آلمان می باشد.</li> <li>وزن این <strong>گاز انبر آرماتوربندی</strong> 347 گرم است.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت گاز انبر آرماتوربندی</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">انبر آرماتور بندی, انبر آرماتور بندی اطلس, انبر آرماتور بندی اتوماتیک, انبر آرماتور بندی ایران پتک, انبر آرماتور بندی ایرانی, انبر آرماتور بندی امریکایی,  انبر آرماتور بندی هیوندای, انبر آرماتور بندی ویها, انبر آرماتوربندی نوا, انبر آرماتوربندی, انبر آرماتوربندی نووا, انبر آرماتوربندی دستی, انبر آرماتوربندی کوچک, انبر آرماتوربندی آلمانی, قیمت انبر آرماتوربندی آلمانی, انبر آرماتوربندی رونیکس, قیمت انبر آرماتوربندی رونیکس, انبر آرماتوربندی توسن, گاز انبر, گاز انبر اطلس, گاز انبر توسن, گاز انبر رونیکس, گاز انبر چیست, گاز انبر ویها, گاز انبر کوچک, گاز انبر یونیور, گاز انبر اوربیس, قیمت گاز انبر ایران پتک</span></p>

انبر همه کاره کنیپکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبر همه کاره</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این <strong>انبر همه کاره</strong> مناسب برای تاسیسات الکتریکی می باشد.</li> <li>برای گرفتن کابل های تخت و گرد, خم کردن, پلیسه گیری, برش, لخت کردن کابل و پرس کابل شوی مادگی استفاده می شود.</li> <li>دارای 6 عملکرد در یک انبر.</li> <li>سطح صاف در نوک آرواره ها مانع از آسیب به سطوح حساس در هنگام گرفتن آن ها می شود.</li> <li>لبه بیرونی متمایز آرواره ها برای کار کردن روی یک باکس و پلیسه گیری سوراخ های مخصوص بیرون آمدن سیم.</li> <li>دارای دو سوراخ مخصوص لخت کردن سیم های ضخامت 0.7 - 1.5 میلیمتر مربع و 2.5 میلیمتر مربع می باشد.</li> <li>قسمت پرس کابل شوی این <strong>انبر همه کاره</strong> همه کاره برای مادگی های 0.5 الی 2.5 میلیمتر مربع استفاده می شود.</li> <li>بخش قیچی کابل بر این انبر همه کاره با تیغه های دقیق برای برش کابل های مسی و آلومینیومی تا قطر 15 میلیمتر استفاده می شود.</li> <li>دارای طراحی باریک برای دسترسی آسان.</li> <li>دسته ی این <strong>انبر همه کاره </strong>برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>کارکرد دقیق و بدون پس زدن انبر</li> <li>این <strong>انبر همه کاره </strong>ساخت کشور آلمان می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر <strong>قیمت انبر همه کاره</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> <li> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">انبر دست همه کاره , انبر همه کاره , انبر دست همه کاره قیمت, انبر همه کاره آلمانی , انبر همه کاره اصلی, انبر همه کاره ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">قیمت انبر همه کاره , انبر دست آلمانی همه کاره , انبر دست, انبر دست همه کاره</span></p> </li> </ul>

مته گازور رونیکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>مته گازور رونیکس</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از<strong> مته گازور</strong> در صنعت کمدسازی و کابینت سازی استفاده می شود.</li> <li>این <strong>مته گازور </strong>مناسب جهت چوب و لمینت می باشد.</li> <li>مناسب برای کار با دریل های قوی.</li> <li>سایز مته 35 میلیمتر.</li> <li>این <strong>مته گازور </strong>قابلیت کار با چوب های نرم و سفت را دارد.</li> <li>شماره مته گازور 30 است.</li> <li>وزن این <strong>مته گازور</strong> 100 گرم است.</li> <li>ساخت کشور چین.</li> <li>برای اطلاع از <strong>قیمت</strong> <strong>مته گازور</strong> با دفترفروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">مته گازور, مته گازور نجاری, مته گازور رونیکس, مته گازور سنگ, مته گازور قیمت, قیمت مته گازور, انواع مته گازور, مته گازور کابینت, مته گازور چوب, مته گازور 60, مته گازور 40-مته نجاری, مته فرز نجاری, مته های نجاری, انواع مته نجاری, فرز نجاری, فرز نجاری ماکیتا, فرز نجاری بوش, فرز نجاری دی سی ای, فرز نجاری رونیکس, فرز نجاری مشتی,فرز نجاری دیوالت, فرز نجاری توسن</span></p>

کنس کش دستی

قیمت ‎ریال0
<p><strong>کنس کش دستی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3979/%DA%A9%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><strong>کنس کش</strong> </a>می تواند انواع بلبرینگ و پولی در سایز های مختلف را از داخل گرفته و کشیده و بیرون بیاورد.</li> <li>مناسب برای درآوردن انواع چرخدنده, یاتاقان, بلبرینگ, نگهدارنده گریس و ...  .</li> <li>ظرفیت گیرایی داخل این <strong>کنس کش </strong>50 - 150 میلیمتر می باشد.</li> <li>ظرفیت گیرایی خارجی<strong> </strong>40 - 80 میلیمتر می باشد.</li> <li>از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است.</li> <li>ابعاد این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C">کنس کش</a><strong> </strong>17.3 *  10.2 * 3.6 اینچ است.</li> <li>به صوت سه پارچه می باشد.</li> <li>وزن این <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3959/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C">کنس کش دستی</a><strong> </strong>3.302 کیلوگرم است.</li> <li>مجهز به جعبه پلاستیکی مقاوم جهت حمل و نقل.</li> <li>ساخت کشور تایوان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3958/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"><strong>قیمت</strong> <strong>کنس کش</strong></a> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;"><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3979/%DA%A9%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کنس کش </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3958/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">کنس کش بلبرینگ</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3959/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کنس کش دستی </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کنس کش دستی بلبرینگ</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3958/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">کنس کش بلبرینگ دستی </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3979/%DA%A9%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">ست کنس کش</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کنس کش بلبرینگ دیوار</span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کنس </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کش بلبرینگ شیپور</span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">کنس کش ماشین </span></a>,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3979/%DA%A9%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کنس کش تعمیرات</span></a> ,<a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3959/%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C"><span style="color:#ffffff;"> کنس کش دستی دیوار </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3958/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7"><span style="color:#ffffff;">کنس کش دستی شیپور</span></a> , <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">خرید کنس کش </span></a><a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3966/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">بلبرینگ </span></a>, <a href="https://rastegarsanat.com/fa/p3979/%DA%A9%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C"><span style="color:#ffffff;">فروش کنس کش بلبرینگ</span></a> ,</span></p>

پولی کش سه فک

قیمت ‎ریال980,000
<div id="description-short" class="tab-pane fade in active"> <div class="product-description"> <div class="tab-pane fade in active"> <div class="product-description"> <div class="tab-pane fade in active"> <div class="product-description"> <div class="tab-pane fade in active"> <div class="product-description"> <p><strong>پولی کش سه شاخ</strong></p> <p><strong>پولی کش سه فک</strong></p> <p><br /><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از این ابزار جهت در آوردن و جا زدن انواع پولی های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.</li> <li>دارای طراحی محکم و بدنه فولادی.</li> <li>جنس این پولی کش از آلیاژ فولادی است.</li> <li>سایز این پولی کش دستی 0 می باشد.</li> <li>دارای دسته T که دستگاه را بی نیاز از آچار می کند.</li> <li>فک ها برای استقامت بالا گرما دیده می باشند.</li> <li>میزلن فشار وارد شده 65 کیلوگرم می باشد.</li> <li>مقاوم در برابر ضربه.</li> <li>بدون گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.</li> </ul> <p> </p> <p><span style="color:#ffffff;">پولی کش , پولی کش چرخ , پولی کش دستی , پولی کش دو فک , پولی کش سه شاخ ,پولی کش فک کشویی, پولی کش کوچک , پولی کش متوسط , پولی کش بزرگ ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">فولی کش دستی , فولی کش دو فک, فولی کش سه فک , فولی کش فک کشویی , فولی کش متحرک , فولی کش فک ثابت , فولی کش آر اس کو ,</span><br /><span style="color:#ffffff;">پولی کش ایرانی , پولی کش فولادی , پولی کش آلمانی , پولی کش بوکو , پولی کش آر اس کو ,پولی کش صنعتی , پولی کش مکانیکی, </span><br /><span style="color:#ffffff;">پولی کش صنعتی , پولی کش ماشین , پولی کش دستگاه -پولی درار , توپی دارد , پلی دارار صنعتی, قیمت پولی کش , فروش پولی کش , نمایندگی فروش پولی کش , </span><br /><span style="color:#ffffff;">فروش فولی کش صنعتی , قیمت فروش پولی کش بوکو , پولی کش بوکو قیمت , پخش پولی کش, rscoفروش پولی کش , پولی کش تعمیرات</span></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

انبردست سر کج گدور

قیمت ‎ریال0
<p><strong>انبردست سر کج</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong>انبردست</strong> برای نگه داشتن، چرخاندن،‌ خم کردن و بریدن سیم و کابل یا حتی بریدن یا خم کردن قطعات فلزی کوچک و ... استفاده می شود.</li> <li>این <strong>انبردست سر کج</strong><strong> </strong>به دلیل سر کجی که دارد ایده آل برای فضاهای تنگ و غیر قابل دسترس است.</li> <li>دسته های برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>ساخته شده از کروم _ وانادیوم با مقاومت بالا.</li> <li>طول کلی این انبردست 165 میلیمتر است.</li> <li>دارای طراحی منحصر به فرد و ارگونومیک.</li> <li>زاویه سر این <strong>انبردست سر کج </strong>60 درجه می باشد.</li> <li>دارای لبه های برش دقیق سخت شده القایی.</li> <li>قدرت اهرم عالی جهت گرفتن قطعه.</li> <li>قابلیت برش تمامی سیم ها از جمله سیم پیانو.</li> <li>وزن این <strong>انبردست سر کج </strong>0.245 کیلوگرم می باشد.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت</strong> <strong>انبردست</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">انبردست, انبردست به انگلیسی, انبردست همه کاره, انبردست تاشو, انبردست اسپرو, انبردست همه کاره متابو, انبردست نوا, انبردست نووا, انبردست تاپ تول, انبردست رونیکس, انبردست, انبردست یونیور, قیمت انبردست یونیور, انبردست سر گرد, انبردست سیم چین, انبردست رینو, انبردست ریجید, قیمت انبردست ریجید, انبردست صنعتی رونیکس, انبردست استنلی, انبردست ایران پتک, انبردست اکتیو, انبردست ابزار مهدی, انبردست دیوالت, انبردست لایت, انبردست فشارقوی, انبردست فوجیا, انبردست فورس, انبردست فولادی, انبردست حرفه ای, قیمت انبردست رونیکس</span></p> <p><br /><span style="color:#ffffff;">انبر دست سر کج , انبر دست کج , انبر دست سر خم , انبر دست نود درجه , انبر دست اتومات , انبر دست خواص , انبر دست مخصوص, </span><br /><span style="color:#ffffff;">انبر دست ال , انبر دست سر کج , انبر دست تابیده , انبر دست سر کج آلمان , انبر دست آلمان , انبر دست با اشکال خواص</span></p> <p> </p>

سیم چین کله گاوی کنیپکس

قیمت ‎ریال0
<p><strong>سیم چین کله گاوی</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li><strong>سیم چین</strong> ابزار مکانیکی می باشد که به منظور بریدن و قطع کردن سیم ها و کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد.</li> <li>طراحی خاص اتصال اهرم ها : ثبات بالا و وزن کم.</li> <li>محوری با سطح اتکای دوگانه برای استفاده مداوم در کارهای سخت.</li> <li>این <strong>سیم چین کله گاوی</strong> دارای عملکرد برش بالا با حداقل تلاش به دلیل بهینه ترین حالت طراحی زاویه تیغه های برش و ضریب انتقال نیروی بالا.</li> <li>این <strong>سیم چین کله گاوی</strong> دارای دهانه بزرگ برای کابل های کلفت می باشد.</li> <li>این سیم چین دارای برش دقیق حتی برای سیم های مسی نازک را دارد.</li> <li>طراحی جمع و جور و کم وزن.</li> <li>ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم مخصوص کارهای سخت.</li> <li>طول کلی این <strong>سیم چین کله گاوی </strong>160 میلیمتر است.</li> <li>دارای 175 گرم وزن.</li> <li>ساخت کشور آلمان.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت سیم چین</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">سیم چین, سیم چین چیست, سیم چین لایت, سیم چین کله گاوی, سیم چین رونیکس, سیم چین توسن, سیم چین بزرگ, سیم چین کوچک, سیم چین کله گاوی رونیکس, سیم چین ابزار مهدی, سیم چین الکترونیکی, سیم چین اتوماتیک, سیم چین فشارقوی, سیم چین یونیور, سیم چین یاکسون,  سیم چین یوگسلاوی, قیمت سیم چین یونیور, سیم چین اوربیس, سیم چین اطلس, سیم چین استنلی, سیم چین اسپرو, سیم چین ارزان, سیم چین اصل, سیم چین تیتان, سیم چین تاپ تول,  سیم چین صنعتی توسن, سیم چین دستی, سیم چین نووا, سیم چین نوا, قیمت سیم چین دیجیکالا, سیم چین ریز, سیم چین ریجید, سیم چین سر کج, قیمت سیم چین سیلور</span></p>

دم باریک دسته بلند سر کج

قیمت ‎ریال0
<p><strong>دم باریک دسته بلند سر کج</strong></p> <p><strong>مشخصات :</strong></p> <ul> <li>از <strong>دم باریک</strong> برای نگه داشتن، خم کردن و بریدن معمولا سیم و کابل مورد استفاده قرار میگیرد.</li> <li>از این <strong>دم باریک</strong> در کارهای الکترونیکی و برقکاری استفاده می شود.</li> <li>این <strong>دم باریک دسته بلند</strong> برای گرفتن, تنظیم و مونتاژ کاری استفاده می شود.</li> <li> این دم باریک برای محل هایی که دسترسی سختی دارند استفاده می شوند.</li> <li> دارای طراحی ظریف و بسیار بلند.</li> <li> قطعات دور از دسترس به دلیل طراحی ظریف و سطح مقطع نیمه گرد آن به راحتی قابل دسترسی خواهد بود.</li> <li> گرفتن قطعه, نگه داشتن و هدایت راحت و ظریف لوله های مسی, پیچ, کابل و همچنین سطوح گرد با این دم باریک خاص به لطف سطح شیاردار آن ممکن می باشد.</li> <li> این<strong> دم باریک بلند</strong> برای کار در صنعت اتومبیل و مکانیک مهندسی بسیار مناسب می باشد.</li> <li> یک ابزار ظریف و با اینحال با مقاومت بالا: ریخته گری شده با فولاد مخصوص ابزار و سخت شده با روغن و حرارت</li> <li> سر پولیش شده.</li> <li> دسته های این <strong> دم باریک بلند</strong> برای راحتی در کار دارای روکش پلاستیکی ضدتعرق و لغزش می باشد.</li> <li>این<strong> دم باریک بلند</strong> ساخت کشور آلمان می باشد.</li> <li>برای اطلاعات بیشتر و <strong>قیمت دم باریک بلند</strong> با دفتر فروش رستگارصنعت تماس بگیرید.</li> </ul> <p><span style="color:#ffffff;">دم باریک , دم باریک رونیکس, دم باریک دیجی کالا, دم باریک چیست, دم باریک کوچک, دم باریک نوک گرد, دم باریک نوا, دم باریک نووا, دم باریک تاپ تول, دم باریک بلند, دم باریک هنس, دم باریک توسن, دم باریک نوک گرد, دم باریک و دم گرد, دم باریک لایت, دم باریک لیکوتا, دم باریک دیجیکالا, دم باریک سرگرد, دم باریک سر کج, دم باریک ساده, دم باریک سیلور, دم باریک فشارقوی, دم باریک 1000 ولت, قیمت دم باریک سر کج, دم باریک یونیور, دم باریک درجه یک, قیمت دم باریک رونیکس, انبر دم باریک , انبر دم باریک رونیکس, دم باریک بدون عاج, دم باریک بوش</span></p>