دیلم و تایلیور

1,050,000 تومان
دیلم مهدوی مشخصات از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم فولادی سنگ شکن و یک سر...
1,186,000 تومان
دیلم سنگ شکن مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم فولادی سنگ...
1,294,000 تومان
دیلم سنگ شکن مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم سنگ شکن و یک...
1,459,000 تومان
دیلم سنگ شکن مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم سنگ شکن و یک سر آن...
1,050,000 تومان
دیلم اهرمی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم اهرمی و یک سر آن به...
1,231,000 تومان
دیلم اهرمی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم اهرمی و یک سر آن به...
1,344,000 تومان
دیلم اهرمی مهدوی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم اهرمی و یک سر آن...
1,515,000 تومان
دیلم اهرمی مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم اهرمی و یک سر آن به...
306,000 تومان
اهرم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : کروم – مولیبدن –وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک...
530,000 تومان
اهرم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : کروم – مولیبدن –وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک...
696,000 تومان
دیلم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : کروم – مولیبدن –وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک...
959,000 تومان
دیلم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : کروم – مولیبدن –وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک...
603,000 تومان
دیلم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک سر...
681,000 تومان
میخ کش و دیلم مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک...
780,000 تومان
میخ کش و دیلم مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک...
916,000 تومان
اهرم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک سر...
985,000 تومان
دیلم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم فولادی به صورت قلم...
تماس بگیرید
اهرم میخ کش مشخصات : از دیلم برای بیرون کشیدن میخ های بلند و برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی استفاده می شود. جنس بدنه : فولاد کروم _ وانادیوم دو سر آن ضمن مقاومت بیشتر اهنگری شده یک سر این دیلم, اهرم میخ کش و یک سر...
88,000 تومان
تایر لور مشخصات : تایلیور یک میله به صورت مستقیم می باشد که معمولا به عنوان اهرم نیز استفاده می شود. برای پنجرگیری جازدن و دراوردن لاستیک, به عنوان اهرم برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی و برای بلند کردن اجسام...
130,000 تومان
تایلیور ایران پتک مشخصات : تایلیور یک میله به صورت مستقیم می باشد که معمولا به عنوان اهرم نیز استفاده می شود. برای پنجرگیری جازدن و دراوردن لاستیک, به عنوان اهرم برای بازکردن پالت و جعبه های چوبی و برای بلند کردن...
نمایش 1 تا 20 از 27 مورد

دیلم

دیلم از میله ای خمیده که برای کارهای دستی مورد استفاده قرار میگیرد و از سه بخش دسته،نوک،بدنه ساخته شده است.دیلم ها هم به صورت یک طرفه و هم به صورت دو طرفه میباشند.

جنس دیلم معمولا از فولاد و دارای قدرت بالایی میباشند.از دیلم برای باز کردن درب،باز کردن جعبه چوبی،در آوردن میخ،بلندکردن اجسام سنگین به صورت اهرمی،درآوردن ریشه درخت و گیاه،ایجاد شکاف و... استفاده می شود.

دیلم چیست

ابزاریست که شامل یک میله فلزی که یکسر آن خمیده و یکسر دیگر آن پهن میباشد و به خاطر دسته بلندش باعث افزایش نیروی وارد به سطح مورد نظر میشود.

انواع دیلم

دیلم ها در انواع و ابعاد گوناگون با توجه به نوع کاربری ساخته میشوند که میتوان به این مورد اشاره کرد:

دیلم میخ کش

سری این نوع دیلم به صورت پنجه ای و دوشاخه میباشدکه به راحتی میتوان میخ و اجسام مشابه به آن را درآورد.همچنین این دیلم ها دارای ابعاد گوناگونی میباشد.

دیلم سنگ تراش

از این دیلم برای شکستن اجسامی نظیرسنگ، یخ،سیمان،گچ،نفوذ به سطح خاک و ... استفاده میشو.سری این نوع دیلم به صورت تخت و یا تیز میباشد که به راحتی میتوان به اجسام نیرو وارد کرد.

دیلم تخت

این دیلم به صورتی میباشدکه بدنه ای با عرض پهن نسبت به دیلم های دیگر داردهمچنین سری آن به صورت صاف و یا خمیده میباشد و به دلیل ضخامت کم آن به راحتی در فضاهای باریک و بین اجسام قرار میگیرد.

دیلم قالب گیری

سری این دیلم ها پهن بوده و معمولا در ابعاد کوچک میباشند.دیلم قالب گیری به دلیل کوچک بودن آن شبیه به اهرم قالی بافی و فرش بافی میباشد.همچنین از این وسیله برای زائده برداری قالبی نیز استفاده میشود.

دیلم هولیگان

نوع دیگری از دیلم ها میباشد که به دلیل شکل و کاربرد های خاصی که دارد نسبت به بقیه دیلم ها گران تر و کاربردی تر میباشد..جنس آنها از فولاد و معمولا براق هستند.از این دیلم برای بسیاری از کارها مثل برش دادن ،پیچاندن قطعات،تخریب موانع و ورود اضطراری،آزادسازی قطعات،تخریب موانع و ورود اضطراری،آزادسازی قطعات،سوراخکاری و کوبیدن استفاده میشود.همچنین آتش نشان ها از این ابزار در جاهای مختلف استفاده میکنند.

تایلیور

تایلیور نسبت به دیلم های دیگر خمیده گی کمتری دارد و از آن بیشتر در مکانیکی ها برای درآوردن وجا انداختن تایر و لاستیک ماشین استفاده میشود و همچنین دارای ابعاد و اندازه های مختلفی میباشند.همچنین جنس آنها از فولاد میباشد و مقاوت بالایی دارند.

قیمت دیلم _قیمت تایلیور

سایت رستگار صنعت دارای انواع دیلم و تایلیورهای مختلف در سایز های متنوع و قوی ترین دیلم های موجود در بازار است برای مشاهده قیمت دیلم استنلی،دیلم ایران پتک،دیلم مهدوی،تایلیور آتا،قیمت تایلیور ایران پتک،قیمت تایلیور آتا و...میتوانید به سایت rsco رستگار صنعت مراجعه کنید.

خرید دیلم _خرید تایلیور

سایت رستگار صنعت انواع دیلم و تایلیور های موجود را برای شما خریداران عزیز فراهم نموده است برای جزئیات بیشتر و خرید تایلیور تاپ تول،تایلیور بلند،تایلیور کامیون، تایلیور ایران پتک،تایلیور ۵۰ سانتی،تایلیور ۳۰ سانتی، تایلیور ۶۰ سانت،تایلیور کوچک،تایلیور آتا و ... میتوانید علاوه بر سایت رستگار صنعت با دفتر فروش ما نیز تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلبکمتر نشان دادن

فهرست

منو سایت

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم