فیلترها

برند

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

سایز قابلیت پرس

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

رگلاتور گاز

تماس بگیرید
رگلاتور گاز مشخصات: رگلاتور گاز دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند. از رگلاتور کپسول گاز برای خارج شدن گاز پروپان در کپسول ها استفاده...
تماس بگیرید
رگلاتور گاز مشخصات: رگلاتور گاز دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند. از رگلاتور کپسول گاز برای خارج شدن گاز پروپان در کپسول ها استفاده...
تماس بگیرید
رگلاتور گاز فشار قوی مشخصات: رگلاتور گاز دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند. رگلاتور فشار در حالت نرمال باز بوده و با افزایش فشار...
نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

فهرست