فیلترها

قیمت

0 تومان - 250,005 تومان

در انبار

فنر لوله بازکنی

225,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. این فنر لوله بازکن در متراژ هاو قطر های مختلف ساخته می شود. این فنر لوله باز کنی ساخته شده از آهن آلیاژی می...
250,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکن برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. این فنر لوله بازکن در متراژ هاو قطر های مختلف ساخته می شود. این فنر لوله بازکنی برقی ساخته شده از آهن آلیاژی می...
135,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. این دستگاه فنر لوله بازکنی خانگی در متراژ هاو قطر های مختلف ساخته می شود. این دستگاه فنر لوله بازکن دستی ساخته...
60,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 5 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی دریلی ساخته شده از مفتول به قطر 2.2 میلیمتر می باشد....
120,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکنی دستی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 10 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی دریلی ساخته شده از مفتول به قطر 2.2 میلیمتر می...
180,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکنی دستی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن صنعتی 15 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی دریلی ساخته شده از مفتول به قطر 2.2 میلیمتر...
240,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکن صنعتی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکنی دستی 20 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی دریلی ساخته شده از مفتول به قطر 2.2 میلیمتر...
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 5 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی ساخته شده از مفتول به قطر های 14-16-18-20-22 میلیمتر...
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکنی برقی 10 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی ساخته شده از مفتول به قطر های 14-16-18-20-22...
فنر لوله باز کنیمشخصات :از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود.طول این فنر های لوله باز کنی 15 متر می باشد.این فنر لوله بازکنی ساخته شده از مفتول به قطر های 14-16-18-20-22 میلیمتر...
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکن برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 20 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی ساخته شده از مفتول به قطر های 14-16-18-20-22 میلیمتر می...
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکن برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکنی برقی 30 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی ساخته شده از مفتول به قطر های 14-16-18-20-22...
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله بازکنی برقی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 50 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی ساخته شده از مفتول به قطر های 14-16-18-20-22...
98,000 تومان
فنر لوله باز کنی دستی  مشخصات : از فنر لوله بازکن صنعتی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکنی دستی در 2.8 متر است. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1...
27,000 تومان
فنر لوله باز کنی 3 متری  مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 3 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1 میلیمتر می...
36,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 4 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1 میلیمتر می باشد....
42,500 تومان
فنر لوله باز کنی 5 متری  مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 5 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1 میلیمتر می...
51,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 6 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1 میلیمتر می باشد....
59,500 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 7 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1 میلیمتر می باشد....
68,000 تومان
فنر لوله باز کنی مشخصات : از فنر لوله باز کنی برای باز کردن گرفتگی‌های راحت لوله فاضلاب استفاده می شود. طول این فنر لوله بازکن 8 متر می باشد. این فنر لوله بازکنی خانگی ساخته شده از مفتول به قطر 2.1 میلیمتر می باشد....
نمایش 1 تا 20 از 25 مورد

فنر لوله باز کنی ابزاری پر کاربرد است که از آن برای باز کردن گرفتگی به وجود آمده در لوله های فاضلاب و یا چاه استفاده می شود. این دستگاه قادر است تمام گرفتگی  لوله های فاضلاب را به خوبی رفع نماید. فنر های لوله باز کنی به دلیل اینکه از فولاد ساخته شده اند دارای وزن بالایی هم می باشند.همچنین فنر های لوله باز کنی به 3 نوع صنعتی و نیمه صنعتی و خانگی تقسیم می شوند و دارای قطر و متراژ های متنوعی می باشند.

ادامه مطلبShow less

فهرست