برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
خوش آمدید

فلش بک هوا برش

تماس بگیرید
فلش بک هوا برش مشخصات : در سیستم جوشکاری و برشکاری برای ایمنی سیستم از فلش بک استفاده می شود. مورد استفاده به خصوص هنگام به کار رفتن گاز اکسیژن جلوگیری کننده از رسیدن آتش به سیلندر گاز ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی...
تماس بگیرید
فلش بک هوا برش مشخصات : در سیستم جوشکاری و برشکاری برای ایمنی سیستم از فلش بک استفاده می شود. قابل استفاده برای گاز اکسیژن و برای گاز استیلن یا پروپان و هیدروژن مورد استفاده به خصوص هنگام به کار رفتن گاز اکسیژن...
تماس بگیرید
فلش بک پشت سرپیک مشخصات : در سیستم جوشکاری و برشکاری برای ایمنی سیستم از فلش بک استفاده می شود. مورد استفاده به خصوص هنگام به کار رفتن گاز اکسیژن جلوگیری کردن از رسیدن آتش به سیلندر گاز از جنس آلومینیوم آلیاژی با...
تماس بگیرید
فلش بک هوا برش مشخصات : در سیستم جوشکاری و برشکاری برای ایمنی سیستم از فلش بک استفاده می شود. مورد استفاده به خصوص هنگام به کار رفتن گاز اکسیژن جلوگیری از رسیدن آتش به سیلندر گاز از جنس آلومینیوم آلیاژی با مقاومت...
تماس بگیرید
فلش بک پشت سر پیک مشخصات : در سیستم جوشکاری و برشکاری برای ایمنی سیستم از فلش بک استفاده می شود. مورد استفاده به خصوص هنگام به کار رفتن گاز اکسیژن جلوگیری از رسیدن آتش به سیلندر گاز از جنس آلومینیوم آلیاژی با مقاومت...
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فهرست