قرقره کابل جمع کن,قرقره کابل برق,قرقره کابل سیار,قرقره کابل جرثقیل,قرقره کابل کشی,

قرقره هدایت کننده

قرقره هدایت کننده که به نام قرقره کابل جمع کن نیز شناخته می شود وسیله ای است که از آن برای هدایت کردن کابل و سیم های بلند استفاده می شود و از گره خوردن آن جلوگیری می کند.
ای قرقره هدایت کننده بیشتر در محیط های صنعتی مانند کارخانه ها و کارگاه ها که از سیم سیار های بسیار بلندبرای برق رسانی استفاده می شود کاربرد دارد.

فیلترهای فعال